De winst van ruzie

De winst van ruzie - Blog - Merlijn Groep
conflict Merlijn Advies Groep

Arbeidsconflicten kun je scheiden in twee soorten:

  • De constructieve taakinhoudelijke ruzies en
  • De beschadigende sociaal-emotionele conflicten.

Taakinhoudelijke ruzies gaan over wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. Over het verdelen van budgetten en het aansturen van medewerkers. Ze blijken te leiden tot vernieuwing en verbetering, tot groei van teams. In feite zijn dit conflicten die je graag wilt hebben als organisatie. Je moet er alleen voor zorgen dat je medewerkers voldoende conflictvaardig zijn.

Sociaal-emotionele conflicten gaan over de interactie en communicatie tussen mensen. Over wie met wie door een deur kan, over vertrouwen en wantrouwen en veiligheid. Ze kosten aandacht, energie en geld. Om nog maar te zwijgen over de persoonlijke schade naarmate het conflict erger wordt.

Taakinhoudelijke conflicten kunnen vaak al opgelost worden door duidelijkheid te scheppen. Over de schaarse middelen, over wie verantwoordelijk en bevoegd is, over de doelstellingen en visie. Maar als je te snel ingrijpt als manager, kun je de creativiteit en bevlogenheid doodslaan. Je ontneemt je medewerkers ook de kans om te groeien, om hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun inbreng. Als je te laat ingrijpt als manager, kan het conflict onbeheersbaar doorgroeien en de hele organisatie beïnvloeden.

Dus zijn twee dingen belangrijk: als manager moet je meer weten van de dynamiek van conflicten en op welke manier en op welke momenten je kunt ingrijpen. En, nog belangrijker, hoe conflictvaardiger je medewerkers zijn, hoe meer je kunt profiteren van de winst van conflicten.

De training volgen ‘Managen van conflicten op de werkvloer’? Klik HIER

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflictcoaching-escalatie-van-ruzie/