Onze stagiaire Jeroen Pessers vertelt…

Onze stagiaire Jeroen Pessers vertelt…
conflict Conflicthantering Conflictoplossingsmethode

Hallo, ik ben Jeroen Pessers. Ik ben 26 jaar oud en ik ben aan het afstuderen op de Juridische Hogeschool.

Van februari tot en met juni 2017 krijg ik de kans om bij Merlijn een afstudeeronderzoek te doen met arbitrage als onderwerp. Dit onderzoek valt daarmee buiten de klassiekere onderzoeken die direct op wet- en regelgeving betrekking hebben. Arbitrage is namelijk een zogenaamde ‘alternatieve conflicthanteringsmethode’ en heeft als doel om de rechtbanken hooguit als achterwacht / hoger beroepsinstantie te laten functioneren binnen een geschil.

Arbitrage als conflicthanteringsmethode

Gedurende mijn tijd bij Merlijn zal ik op zoek gaan naar manieren om arbitrage als unieke conflicthanteringsmethode beter voor het voetlicht te brengen door te kijken naar kritische prestatiefactoren die arbitrage onderscheiden van andere alternatieve methoden. Door deze factoren op meerdere manieren in beeld te brengen krijgen we inzicht in wanneer arbitrage als methode meer of minder succesvol kan zijn. Niet alle typen conflicten zijn immers even geschikt om middels arbitrage beslecht te worden. Doel van mijn onderzoek is om helder te krijgen welke typen geschillen in het bijzonder wél door arbitrage beslecht zouden kunnen worden en welke eigenschappen en karakteristieken van arbitrage het verschil maken in deze conflicten. Aspecten van het onderzoek zijn onder meer het Nederlands burgerlijk procesrecht, het common-law rechtsstelsel en de ontwikkeling van arbitrage zelf. Door dit onderzoek uit te voeren hoop ik bij te dragen aan een gerichtere en meer succesvolle toepassing van arbitrage door Merlijn.

Uiteindelijk zal dit onderzoek zorgen voor een betere matching van conflicten die door de cliënten van Merlijn aangebracht worden met de methodieken die Merlijn tot haar beschikking heeft. In de praktijk profiteert iedereen van deze betere matching en zullen zowel Merlijn als haar cliënten tot een meer gerichte en efficiëntere geschillenbeslechting kunnen komen met arbitrage.

Behouden van de onderlinge relaties door arbitrage

Dit onderzoek is tot stand gekomen door mijn nadrukkelijke interesse voor het sociaal-communicatieve aspect binnen de Rechten en de wens van Merlijn om specifieker haar methodieken voor geschillenbeslechting te kunnen toepassen. Ik denk namelijk dat het belangrijk is om de onderlinge relaties tussen partijen niet direct te verbreken, ook niet wanneer conflicten daar een aanleiding toe kunnen geven. Door wel als tegenstanders te ageren, maar daarnaast toch te blijven communiceren is voor (beide) partijen vaak veel meer mogelijk dan zij voorheen dachten. Door te kiezen voor arbitrage in plaats van een rechtbank kunnen partijen hun bestaande relatie een tweede kans geven en toch een ‘vonnis’ verkrijgen.

Dit onderzoek wordt complex en zal buiten de gebaande paden treden. Ik heb er zin in’

Bekijk de white paper naar aanleiding van Jeroen’s scriptie:

https://www.merlijngroep.nl/blog/arbitrage-in-ontwikkeling/

Ook stage lopen bij Merlijn?

https://www.merlijngroep.nl/blog/stage-lopen-bij-merlijn-groep/