Stage lopen bij Merlijn Groep?

Stage bij Merlijn - Blog - Merlijn Groep
Merlijn Advies Groep Merlijn Events

Merlijn heeft altijd ruimte voor stagiaires die ervaring op willen doen in een netwerk van professionals en onderzoek willen doen naar conflict gerelateerde onderwerpen.

Nissrine Zaim

Mijn naam is Nissrine Zaim, 20 jaar oud en sinds februari 2019 stagiaire bij Merlijn voor mijn opleiding Juridisch- Administratief dienstverlener.
Momenteel zit ik in mijn laatste jaar en het is de bedoeling om tijdens het stagelopen werkervaring op te doen. Het is natuurlijk wel van belang dat de werkzaamheden aansluiten bij wat ik op de opleiding heb geleerd.
De opleiding wil voornamelijk zien dat je op de stageplek informatie en advies verstrekt, intern en of extern doorverwijst en dossiers beheert en aanmaakt. Ook wordt verwacht dat je op de stageplek gegevens verzamelt en registreert.
Ik heb mijn stageperiode als zeer leerzaam ervaren. Ik kon al gauw zelfstandig aan de slag. Mijn werkzaamheden waren ook heel divers: onder andere het voeren van telefoongesprekken, opstellen van e-mails, trainingen inplannen, offertes opstellen en het bijhouden van social media. Daar kwamen ook zeker de eisen die ik van school heb meegekregen in terug.
De stage heeft mij ook geleerd om prioriteiten te stellen en snel te schakelen vanwege de spoedklussen die ik af en toe kreeg. Het vergde wel nauwkeurigheid en precisie om je werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Ik vond dat dit me nog best goed afging maar er waren ook dingen die ik kon verbeteren. Zo praatte ik in het begin nog best zacht aan de telefoon maar dat heb ik gelukkig snel kunnen verbeteren.

Nathalie van Alem

Mijn naam is Nathalie van Alem, 19 jaar en sinds november 2018 stagiaire bij Merlijn voor mijn opleiding Managementassistent/directiesecretaresse.
Na het afronden van de HAVO wist ik eigenlijk niet wat ik wilde doen of wilde worden. Ik ben een jaar gaan werken omdat ik niet meer naar school ging. Dat werk (secretaresse) beviel me heel goed en ik besloot daarom een diploma te halen voor het vak. Omdat ik mijn HAVO diploma al op zak had kon ik de opleiding in 1 jaar halen. Dat was voor mij ideaal.
Gedurende de opleiding moesten we 16 uur per week stage gaan lopen. Hierdoor leerde ik steeds meer dingen en kon ik een goede basis leggen voor een baan als secretaresse. Ik merk dat ik door de stage in heel veel dingen verbetering heb kunnen brengen. De taak van een managementassistent/directiesecretaresse is eigenlijk het ondersteunen van diverse projecten en opdrachten van het management. Dat is ook wat ik in het afgelopen jaar vooral heb gedaan. Wat dat betreft sloot de stage heel goed aan bij mijn opleiding.
Nuttige stage
Elke week was anders bij Merlijn. Soms kreeg ik de taak om een offerte op te stellen, een andere keer om de website aan te passen en een andere keer om pakketjes samen te stellen voor een training. Daarnaast moest ik ook de telefoon beantwoorden en gasten ontvangen. Mijn taken waren dus erg gevarieerd. Door van alles wat te mogen doen merk ik, dat ik veel heb geleerd. Voorheen kon ik bijvoorbeeld nog geen offerte opstellen en zo waren er meer dingen waar ik nog niet mee bekend was. Mijn stage is dus wel degelijk een nuttige aanvulling geweest op mijn opleiding.
Onderdeel van het team
De eerste dag dat ik bij Merlijn kwam, werd ik ingewerkt door een andere stagiaire. Zij hielp mij erg goed op weg en langzaamaan ging het steeds beter. Ik merkte ook al snel dat een stagiaire bij Merlijn veel taken en verantwoordelijkheden kreeg, omdat je echt als een collega wordt gezien. Als ik iets niet begreep was dat ook niet erg, want ik kon altijd met vragen terecht bij mijn praktijkbegeleider. Kortom: ik heb de stage als zeer prettig en leerzaam ervaren!

Zoëll Yan

Zoëll Yan (29 jaar) liep stage van april 2018 bij Merlijn voor de opleiding Directiesecretaresse/ Managementassistent.
Na eerst Japanologie te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en de Katholieke Universiteit Leuven, ben ik een tijd later een compleet andere richting ingeslagen door de opleiding tot Directiesecretaresse/Managementassistent te volgen. Omdat ik als Japanoloog voornamelijk de linguïstische en cultureel-historische aspecten heb bestudeerd, was ik benieuwd of ik mijn algemenere vaardigheden ook nog op andere vlakken zou kunnen inzetten, bijvoorbeeld later bij een Japans bedrijf.
Als Directiesecretaresse/Managementassistent fungeer je als steun en toeverlaat van de directie of het management. Ik heb gekozen voor deze opleiding omdat ik van mezelf weet dat ik van plannen en organiseren houd, flexibel en accuraat ben, én omdat ik het best op mijn plek ben in een ondersteunende functie.
Ik heb mijn stageperiode als zeer leerzaam ervaren. Er wordt bij Merlijn al vrij snel zelfstandigheid verwacht, precies zoals het bij een ‘echte’ functie —en zeker als Directiesecretaresse / Managementassistent— ook gaat. Van tevoren hebben we aan de hand van mijn stage-eisen besproken welke taken en projecten ik zou gaan afhandelen. Mijn werkzaamheden bij Merlijn zijn hier zo goed mogelijk op afgestemd, en ik mocht altijd aangeven als ik iets extra’s op me wilde nemen. Het is dus absoluut geen ‘koffiestage’; je wordt echt als deel van het team beschouwd.
Mijn takenpakket was erg divers: zakelijke e-mails opstellen, telefoongesprekken voeren,  vergaderingen en werkoverleg notuleren, het bijhouden van het relatiemanagementsysteem, het beheren van de website, archiefbeheer, agendabeheer, bezoekers ontvangen, trainingen inplannen en het boeken van trainingslocaties… Alles heeft de revue wel gepasseerd en de meeste zaken waren relevant voor mijn opleiding.

Annet Voets

Annet Voets (23 jaar) deed van september 2016 tot januari 2017 bij Merlijn Groep haar afstudeer onderzoek over mediation in strafzaken voor de studie HBO-Rechten aan de juridische Hogeschool Avans-Fontys.
Het doel van dit onderzoek was om bloot te leggen wat mediators als knelpunt ervaren op het gebied van neutraal te blijven in een mediation als je beschikt over informatie ten aanzien van de dader. Merlijn Advies Groep, een activiteit van Merlijn Groep, biedt tal van oplossingsmethoden aan en daarom is er gekeken naar eventuele andere oplossingsmethoden dan mediation en wat de juridische mogelijkheden hierbij zijn.
Hierbij zijn verscheidene facetten onderzocht; er is met name gekeken naar uitkomsten van pilots: Wat waren de voorwaarden en wat de doelen. Tot slot is ingegaan op de overige conflictoplossingsmethoden die Merlijn biedt met Merlijn Advies Groep.
Kortom een zeer actueel en interessant onderwerp voor Merlijn Groep en alle mediators met interesse in Mediation in strafzaken.

Cherrys Hansen

Cherrys Hansen (26 jaar) studente aan de Juridische Hogeschool in ’s-Hertogenbosch heeft voor Merlijn Groep de positie van de vertrouwenspersoon onderzocht. De vertrouwenspersoon geldt binnen Merlijn Advies Groep als een van de methodieken voor conflictbestrijding en conflictpreventie.
Op dit moment is er vooralsnog niets wettelijk vastgelegd ten aanzien van vertrouwenspersonen, denk hierbij aan regels voor de werkzaamheden, of aan de rechtsbescherming en de positie van de vertrouwenspersoon.
Omdat dit nog niet is vastgelegd is het zinvol om dit juridisch te onderzoeken. Uiteindelijk zal ook een vertrouwenspersoon zich aan de wettelijke regels moeten houden en daarom is het van belang dat het kader wordt uitgezet. Zij zal hierbij letten op mogelijke valkuilen en kijken naar de potentiële regelgeving.
Kortom een zeer interessant onderzoek dat voor de beroepsgroep vertrouwenspersonen een duidelijk kader zal bieden op het gebied van regelgeving, maar dat ook een houvast zal zijn voor de praktijk!

Juul Jeurissen

Juul Jeurissen (21 jaar), studente HBO-Rechten aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. In het najaar van 2015 heb ik voor Merlijn onderzoek gedaan naar de nieuwe mediation wetgeving
Toenmalig minister Van der Steur heeft op 9 en 10 september 2013 drie wetsvoorstellen ingediend ter bevordering van mediation:

Doordat de heer Van der Steur van functie veranderde  zijn de wetsvoorstellen op 10 juni 2015 ingetrokken. Hierbij is wel aangegeven dat op korte termijn de wetgeving vervangen zal worden. Juul heeft onderzoek gedaan naar deze veranderingen en naar mogelijke procedures in de mediation wetgeving.
Het is voor Merlijn Groep een bruikbaar en praktijkgericht onderzoek geworden!

Martijn Mulders

Martijn Mulders, student aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Voor zijn afstudeeronderzoek heeft hij veranderingen en eventuele komende veranderingen van De wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp) onderzocht.
Deze wet is op 1 januari 2016 in werking getreden. Ook is er een Europese Verordening op het gebied van privacy in de maak. Dit alles zou in 2016 definitief moeten worden. Er zijn door de veranderingen veel onzekerheden en onduidelijkheden ontstaan op het gebied van deze wetgeving.
Mijn doel was om voor Merlijn deze onduidelijkheden weg te nemen en in kaart te brengen wat er exact is veranderd en of dit eventuele gevolgen heeft voor Merlijn. Een veelzijdig onderzoek dat aansluit bij mijn interesses, aldus Martijn!

Soufiane Bakkali

Soufiane Bakkali, rechtenstudent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys zal zijn onderzoek in de periode februari tot en met juni 2017  richten op het bindend advies.
Hierbij zal ik met name de kansen van het bindend advies gaan onderzoeken. Tevens zal ik verschillende conflicthanteringsmethoden onderzoeken en vooral welke methode het best bij een bepaald conflict past.
Dit alles zal ik doen voor het “handboek conflictadvies” een boek, dat de Merlijn Groep voorbereidt en waarin 21 conflictfhanteringsmethoden worden beschreven. Ik vind het een uitdaging om dit te onderzoeken en speciaal dat ik een bijdrage kan leveren aan de Merlijn groep.

Jeroen Pessers

Jeroen Pessers student aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys heeft bij de Merlijn Groep zijn afstudeerstage doorlopen en heeft zijn afstudeeronderzoek gericht op arbitrage.
Hierbij heeft hij onderzocht wanneer en met name in welke specifieke conflicten arbitrage de beste oplossingsmethode is. Het doel van mijn onderzoek was om arbitrage meer succesvol te laten verlopen, zodat Merlijn dit gerichter kan toepassen. Ik richtte me vooral op het Nederlands burgerlijk procesrecht het common-law rechtsstelsel en de ontwikkeling van arbitrage. Het was niet alleen een complex maar vooral ook een uitdagend onderzoek!

Bo Alkemade

Bo Alkemade, rechtenstudent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, heeft van september tot en met december 2017 zijn afstudeerstage bij Merlijn doorlopen. Zijn onderzoek richtte zich op klachtbehandeling.
Door het onderzoeken waar in de wet verplichtingen bestaan met betrekking tot de klachtenprocedure en welke aan welke competentievereisten een goede klachtbehandelaar of klachtencommissie lid dient te voldoen.

Ook stagelopen bij Merlijn? Neem contact via: karienbonenkamp@merlijngroep.nl