Wat zijn de kosten van een mediator?

De meeste mediators werken op uurbasis met een daaraan verbonden uurtarief. Bonafide mediators zijn transparant over een schatting van de totale kosten. Uitgaande van een gemiddelde van 10 uren is de investering dus overzichtelijk. Voor cliënten met een krappe beurs geldt dat zij bij een Juridisch Loket een forse bijdrage in hun deel van de kosten van een mediation kunnen krijgen.

Lees meer in onze blog.

Wie moet de mediator betalen?

Dit is afhankelijk van wat cliënten met elkaar afspreken. Diverse verdeelsleutels zijn mogelijk. Bij een arbeidsmediation worden de kosten van de mediator veelal door de werkgever betaald.

Hoeveel gesprekken vinden er gemiddeld plaats?

Dat hangt ervan af. Bij een arbeidsmediation of teammediation wordt vaak gestart met individuele intakes. Pas daarna start het traject. Het aantal vervolggesprekken varieert van 1 bij een eenvoudige kwestie tot 3-4 bij een wat meer complexe situatie. In uitzonderlijke gevallen 6 bij een gecompliceerd (samenwerkings/team) conflict.

Hoe lang duurt zo’n gesprek?

Ga uit van 1,5 – 2 uur met een mogelijke maximale uitloop van een half uur.

Hoe verloopt zo’n gesprek. Wat kun je verwachten?

Een intake gesprek is bedoeld als kennismaking van de cliënt met de mediator. Van belang is de vraag: is er een klik? Verder hoort de mediator graag van de cliënt zijn/haar kant van het verhaal en legt aansluitend het proces en de spelregels uit en geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens de plenaire vervolgsessie vraagt de mediator aan beide cliënten om in het bijzijn van de ander zijn/haar verhaal te vertellen. Dat lijkt dubbel maar dat is het niet. Het geeft een cliënt de gelegenheid om nu eens in één keer aan de ander zonder onderbroken te worden de pijnpunten op tafel te leggen. Soms komen er ook nieuwe aspecten boven de kim. Aansluitend zoomt de mediator in op ieders verhaal en stelt vragen ter verduidelijking. Dit met als doel de situatie te verhelderen en aansluitend de communicatie tussen cliënten opnieuw op gang te brengen.

Je mag ervan uitgaan dat de mediator neutraal en onafhankelijk is. Dat betekent: de mediator is er zowel voor de één als voor de ander en heeft geen belang bij de uitkomst van het geschil. Verder zal de mediator zich inzetten om ieder even veel aandacht en tijd te schenken en het communicatie en onderhandelingsproces voortvarend te begeleiden. De mediator bemoeit zich in principe niet met de inhoud. Dat is primair aan cliënten. De mediator begeleidt het proces door helder te krijgen waar het cliënten nu echt om gaat en draagt wel door het stellen van de juiste vragen bij aan mogelijke oplossingsrichtingen.

Hoe lang duurt een mediation traject gemiddeld?

Dat is vooraf moeilijk in te schatten en hangt ook af van de belastbaar- en (agenda) beschikbaarheid van cliënten. Een voorspoedig traject heeft gemiddeld een doorlooptijd van 4-5 weken. Soms kan het korter, maar soms ook wat langer duren.

Wat kost een mediator bij een arbeidsconflict?

Varieert gemiddeld van € 2.000,– tot €  2.500,–.

Wat kost een mediator bij een scheiding?

Varieert gemiddeld van € 2.000,– € tot 2.500,–.

Zijn de kosten van mediator fiscaal aftrekbaar?

Dat hangt af van een situatie. Is het privé, zakelijk of een combi.  Tip: Check dit altijd vooraf bij de belastingdienst of eigen accountant.