Welke mediation specialismen zijn er?

Welke mediation specialismen zijn er?
Basisopleiding mediator Conflictoplossingsmethode Mediation Mediation techniek Mediator specialisatie Merlijn Advies Groep

Mediation een veelzijdige vorm van conflictbemiddeling

Mediation is inmiddels een tamelijk bekend begrip geworden. We weten dat het gaat om een aanpak waarbij een onafhankelijke bemiddelaar samen met de conflictpartijen op zoek gaat naar een oplossing voor een probleem. We weten ook dat daarmee de dure, vaak slopende gang naar de rechtbank voorkomen kan worden. Maar we weten vaak niet dat die mediators ook specialisten zijn op één of meer gebieden. Er zitten nog al wat verschillen tussen de problematiek van een echtscheiding en de onvrede van een OR met zijn bestuurder. Of tussen de perikelen bij een bedrijvenfusie en een conflict met een overheid. Daarom willen wij in deze blog een beeld schetsen van de verschillende specialismen binnen het omvattende vak van mediaton.
Onze organisatie, de Merlijn Advies Groep is namelijk een verband van 140 ervaren en gekwalificeerde mediators, die samen alle specialismen landelijk en regionaal afdekken.
Wij onderscheiden de volgende specialismen:

Medezeggenschapsmediation
OR en bestuurder zullen hoe dan ook samen vooruit moeten.
Maar conflicten liggen op de loer: reorganisaties, achterbannen, belangentegenstellingen.
Juridische procedures leiden hier tot langdurige en onacceptabele verwijdering.
Mediation is dan de aangewezen weg.
Samen uit een conflict komen geeft nieuwe kracht en elan voor de toekomst.
____________________________
Arbeidsmediation
Werk is één van de belangrijkste aspecten van ons leven.
Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen, ook voor de werkgever.
Wat vaak volgt zijn ziekte, ontslagvergoedingen, onrust in de organisatie en reputatieschade.
Het in redelijkheid eens worden is altijd voor alle partijen beter
____________________________
Overheidsmediation
Een overheid staat voor belangen van haar burgers, algemeen en individueel.
Teveel nadruk op het algemene kan ten koste gaan van de individuele burger.
Conflicten die hieruit ontstaan lost men het beste op door mediation.
Rechterlijke procedures vergen teveel tijd en leiden vaak tot onbegrip.
Mediation decimeert het aantal procedures en verbetert de relatie overheid-burger
____________________________
Team mediation
Vastgelopen samenwerkings- patronen lost u niet op door een schuldige te zoeken.
Een mediator kan door individuele gesprekken het krachtenveld in beeld krijgen.
Hij kan het vastgelopen systeem ontrafelen en een nieuwe realiteit creëren.
Winst: Geen procedures, geen ontslagvergoedingen en weer een gezond werkklimaat.
____________________________
Mediation bij zakelijke geschillen
Mediation vóór de gang naar de rechter; dat is landelijk het beleid.
Met Mediation houden bedrijven en instellingen het lot in eigen hand.
Zo voorkomt men imagoschade en ongewenste aandacht van de media.
Geen slappe compromissen, maar door partijen uitonderhandelde uitkomsten!
De partijadviseurs kunnen hierbij optimaal tot hun recht komen.
____________________________
Pensioenmediation
Pensioengeschillen gaan vooral over onduidelijke afspraken.
De materie kan zeer complex zijn, ook voor advocaten en notarissen.
Mediation bij voorkeur door twee personen, de expert en de bemiddelaar.
Het draait om feitelijke geschillen; kernwoord is adequate communicatie.
____________________________
Familiemediation
Zeer veel mediations hebben betrekking op familiekwesties, bijvoorbeeld:
scheidingen waar kinderen in het spel zijn;
erfeniskwesties;
omgang met nieuw ontstane familieverbanden.
____________________________

Lees meer over Mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/mediationvaardigheden-in-de-adviespraktijk/