Drost | de heer dr. A.H. Drost (André)

Regio's: Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland

"Verhelderen en verbinden”, is het motto van het bedrijf van André Drost (Drost Consult & Begeleiding). Als gepromoveerd theoloog is hij goed in staat een probleem te analyseren en door te vragen naar persoonlijke motieven achter een conflict. Als teamcoach weet hij de zakelijke belangen van de betrokkenen helder in beeld te krijgen. De verheldering die hij biedt, schept ruimte voor verbinding: de gezamenlijke aanpak van wat er speelt en tussen mensen botst. Als vertrouwenspersoon helpt hij de melder grip te krijgen op wat de situatie losmaakt en in verbinding met zichzelf te blijven of te komen.

André Drost heeft ruime ervaring in coaching en conflictbegeleiding. Hij coacht hoogopgeleide professionals, zowel individueel als in teamverband. Hij begeleidt door een conflict heen naar een doorstart. Hij kijkt en werkt systemisch: de wisselwerking met de context (heden en verleden) bepaalt in sterke mate het gedrag. Met zijn pragmatische benadering bepaalt hij betrokkenen bij de feiten zoals ze zijn en werken met wat voorhanden is voor een toekomstgerichte oplossing. Door zijn aandacht voor wat mensen in een organisatie of bedrijf bezielt en hun kernwaarden, kan hij gezien worden als organisatie-zielzorger.

Vanaf 2009 werkte hij op het terrein van coaching, teamcoaching en conflictbegeleiding in dienst van de Protestantse Kerk in Nederland (St!R-gecertificeerd teamcoach; ADR-practioner). Na een reorganisatie is hij in 2017 als zelfstandige verder gegaan. Eerder (vanaf 1990) was hij als predikant verbonden aan enkele lokale gemeenten en heeft hij veel bestuurswerk gedaan; onder meer als voorzitter van een regionaal college voor visitatie (een vorm van governance). Sinds 2019 is hij ook consulent zingeving bij een zorgorganisatie (Reinaerde Utrecht), specifiek op strategisch niveau. Tot september 2023 is hij lid van de Landelijke Selectiecommissie voor Rechters (LSR).

"Verhelderend en verbindend."

Talen

 • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met André Drost

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen

  Specialismen

  André Drost is gespecialiseerd in

  Stress en burn-out coaching

  Heeft u last van stress en wilt u een (tweede) burn-out voorkomen? Voelt u dat het anders moet, maar heeft u geen idee meer hoe? Is uw werk heel leuk, maar begint het teveel energie te …

  Meer over Stress en burn-out coaching

  Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

  Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

  Pre-mediation

  Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

  Meer over Pre-mediation

  Vertrouwenspersoon (extern)

  Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

  Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

  Teamconflictcoaching

  Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

  Meer over Teamconflictcoaching

  Niet-bindend advies

  Bij niet-bindend advies komen conflictpartners overeen om hun conflict voor te leggen aan een onafhankelijke, inhoudsdeskundige derde. Conflictpartners committeren zich op voorhand aan …

  Meer over Niet-bindend advies

  Neutraal voorzitterschap

  Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

  Meer over Neutraal voorzitterschap

  Klachtenfunctionaris

  De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

  Meer over Klachtenfunctionaris

  Klachtencommissie of geschillencommissie

  Een klachtencommissie of geschillencommissie (ook wel commissie van bezwaar genoemd) is een college van meerdere (meestal drie) personen, die zich uitlaten over binnengekomen klachten. …

  Meer over Klachtencommissie of geschillencommissie

  Gespreksbegeleiding

  Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

  Meer over Gespreksbegeleiding