Bovée | mevrouw drs. M.A.M. Bovée (Marianne)

Regio's: Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Utrecht

Mijn naam is Marianne Bovée en ik ben MfN Registermediator met de specialisatie arbeidsmediation en LVV gecertificeerd extern vertrouwenspersoon. Daarnaast ben ik opgeleid in het uitvoeren van onderzoek naar onder andere integriteitskwesties. Voor de Merlijngroep ben ik inzetbaar als mediator, vertrouwenspersoon, verschillende vormen van gespreksbegeleiding en als lid klachtencommissie of klachtenbeoordelaar. Lange tijd heb ik binnen de onderwijssector gewerkt in zeer uiteenlopende functies zoals docent, mentor, onderwijs- en examenontwikkelaar en directeur. In die functies heb ik gesprekken gevoerd en begeleid over onder andere samenwerkingen met collega’s en partners, zorgen van ouders en (dreigende) conflictsituaties. Ik gaf leiding aan meerdere teams en ontwikkeltrajecten. Uit die situaties heb ik speciale interesses ontwikkeld voor het voeren van vroegtijdige mediations, mediation bij verzuim of re-integratie, onderwijsmediation , medezeggenschapsmediation en familie- en relatiesituaties zoals bijvoorbeeld samengestelde gezinnen. Mijn basisopleiding is een lerarenopleiding aan de Hogeschool Utrecht. Vervolgens heb ik de master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering behaald aan de Universiteit Utrecht. Daarna heb ik aan de UU de executive master Management van Publieke Vraagstukken gevolgd in masterclasses. Opleidingen en werkvelden die zich kenmerken door complexiteit en meerdere stakeholders en waar belangen centraal staan. Hier groeide het plan mij volledig te richten op gespreks- en procesbegeleiding. Als feedback krijg ik vaak terug dat ik rust breng aan tafel, oprecht geïnteresseerd ben en vragen stel die ertoe doen. En ook dat ik ruimte maak om te luisteren, en dat is heel belangrijk als je de ander wilt horen. 

"Het begint met ruimte maken om de ander werkelijk te horen."

Talen

  • Engels
  • Nederlands
1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Specialismen

Marianne Bovée is gespecialiseerd in

Inzetbare Mediators

U zoekt een mediator? Wij begrijpen dat u spoedig een oplossing voor uw probleem wilt en dat is precies wat wij u kunnen bieden. Naast bemiddelingsvaardigheden beschikken onze mediators…

Meer over Inzetbare Mediators

Inzetbare Vertrouwenspersoon

Vanaf 2023 is het hebben van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties waarschijnlijk verplicht. Het ziet tenminste naar uit dat het wetsvoorstel daarover zal worden aangenomen. En …

Meer over Inzetbare Vertrouwenspersoon

Pre-mediation

Pre-mediation is onderzoeken of een mediation nodig of mogelijk is. Zonder de juridische regels die een mediation traject kenmerkt, is dit gesprek een stuk informeler. Conflictpartners …

Meer over Pre-mediation

Online mediation

Wanneer de reisafstand tussen partijen te groot is of tijdens een pandemie kan het handig of noodzakelijk zijn om de mediation online te doen. Via een beveiligde en afgeschermde online …

Meer over Online mediation

Peer mediation

Peer mediation vindt plaats op scholen. Steeds vaker of in ieder geval vaker dan gewenst komen ruzies voor tussen leerlingen. Bij peermediation is de mediator een schoolgenoot, een geli…

Meer over Peer mediation

Exit mediation

Exit mediation is de naam die we geven aan een mediation waarbij al voorafgaand aan de mediation of tijdens de mediation duidelijk is / wordt dat een samenwerking wordt beëindigd, waar…

Meer over Exit mediation

Vertrouwenspersoon (extern)

Een (externe) vertrouwenspersoon  draagt bij aan het optimaliseren van het werkklimaat. De  vertrouwenspersoon helpt bij het de-escaleren van ongewenst gedrag, zodat problemen niet b…

Meer over Vertrouwenspersoon (extern)

Teamconflictcoaching

Een teamconflictcoach begeleidt (een) team(s) in een conflict. Het doel van de coaching is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag waardoor de samenwerking in het team verbetert.  H…

Meer over Teamconflictcoaching

Scheidingsmediation

Bij een scheidingsmediation richt de mediator zich op scheidingen. Een scheiding is een pijnlijke gebeurtenis waarin emoties een grote rol spelen. Om te voorkomen dat de situatie tussen…

Meer over Scheidingsmediation

OR-mediation

Bij een OR-mediation richt de mediator zich op problemen en conflicten tussen het bestuur en de vertegenwoordiging van de medewerkers in een organisatie. Dit kan de PVT (personeelsverte…

Meer over OR-mediation

Organisatie Ombudsman

De organisatie ombudsman behandelt klachten, die vaak veel negatieve energie en escalerende conflicten opleveren. Daarnaast zoekt de ombudsman uit of een klager correct is behandeld en …

Meer over Organisatie Ombudsman

Neutraal voorzitterschap

Heeft u een belangrijk overleg waar sprake is van stevige belangentegenstellingen? Dan kan een neutraal voorzitter uitkomst bieden. De voorzitter is onpartijdig en onafhankelijk en zorg…

Meer over Neutraal voorzitterschap

Moderation

Moderation is een vorm van gespreksbegeleiding. Een neutrale inhoudsdeskundige zet zich in om conflicten te voorkomen of bij het ontstaan van een conflict meteen te bemiddelen. Moderati…

Meer over Moderation

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris draagt bij aan een effectieve oplossing van problemen tussen klager en beklaagde. De functionaris levert een bijdrage aan een effectief klachtenmanagement en con…

Meer over Klachtenfunctionaris

Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding biedt een informele vorm van ondersteuning bij een (dreigend) conflict waarbij het onderling overleg niet meer effectief is. Als betrokkenen mediation of andere (mee…

Meer over Gespreksbegeleiding

Mediation

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vin…

Meer over Mediation

Neem contact op

met Marianne Bovée

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen