Dosker | mevrouw mr. E.M.L.J. Dosker (Eliane)

Eliane Dosker is MfN Registermediator, vaardighedentrainer in de Beroepsopleiding Advocatuur en freelance rechter (rechter-plaatsvervanger). Zij studeerde rechten, medische biologie (propedeuse) en een internationale postdoc European Studies in Law. Later volgde zij opleidingen als advocaat, rechter en leidinggevende van professionals.

Drive en ervaring
Eliane: “Het is de combinatie van zakelijke scherpte en menselijke verbinding waar ik veel energie uit haal. Betrokkenen op zo’n manier begeleiden dat zij zelf in staat zijn om het conflict op te lossen; dat levert naar mijn ervaring meestal blijvende verbetering op.” Eliane heeft jarenlang ervaring als advocaat (kantoor De Brauw), bedrijfsjurist, afdelingshoofd, rechter en mediator. Als professional heeft zij met name geopereerd in zakelijke conflicten tussen bedrijven onderling en tussen burgers en bedrijven. Daarnaast is zij al bijna 15 jaar als vrijwilliger actief op het gebied van belangentegenstellingen tussen particulieren.

Mediation
Eliane Dosker is MfN registermediator. Zij is ervaren in het begeleiden van mensen en organisaties in zakelijke belangentegenstellingen, zoals samenwerkingsverbanden die stroef verlopen en weer op de rit of juist tot een goed einde gebracht moeten worden, maatschappen, arbeidsrelaties en problemen in het onderwijs. Wat daarbij van grote waarde is, is dat Eliane in haar loopbaan vanuit verschillende perspectieven met conflicten heeft gewerkt. De rol van advocaat, die van cliënt en manager uit het bedrijfsleven, de rol van rechter en de rol van bemiddelaar heeft zij van binnenuit ervaren. Dat maakt dat zij bij het begeleiden van belangentegenstellingen soepel kan schakelen tussen – en intunen op – ieder van de betrokken deelnemers.

Rechtspraak
In 2007 werd Eliane Dosker benoemd tot rechter in de rechtbank Amsterdam. Tot het najaar van 2015 heeft zij zich daar met volle aandacht en betrokkenheid ingezet in het handelsrecht (ondernemingsrecht), strafrecht en bij het team kanton. Sinds 2015 is zij op freelancebasis (als rechter-plaatsvervanger) verbonden aan de rechtbank Amsterdam. In haar werk als rechter vindt Eliane het van groot belang dat alle partijen hun verhaal goed voor het voetlicht kunnen brengen en zich gehoord weten, zodat daarmee ook zoveel mogelijk draagvlak ontstaat voor het uiteindelijke rechterlijk oordeel.

Bedrijfsleven
In de ruim vijf jaar (2001- 2007) die Eliane Dosker bij luchtvaartmaatschappij KLM werkte was zij bedrijfsjurist en vervolgens ook leidinggevende van de juridische afdeling. In die rol was zij onder meer betrokken bij interne, regionale en internationale onderhandelingen.

Maatschappelijke betrokkenheid 
Niet alleen als mediator, trainer en als rechter maar ook daarnaast zet Eliane Dosker zich op diverse maatschappelijke terreinen in. Zo was zij lid van de medezeggenschapsraad en van de ouderraad van een middelbare school in Amsterdam. Ook is zij al jaren actief als buurtbemiddelaar in Amsterdam. Samen met collega vrijwilligers zoekt zij de verbinding met mensen die zijn vastgelopen in hun conflict met buren en helpt hen zelf een oplossing te vinden. Als bestuurder (en voorzitter) van een inloophuis voor dak- en thuislozen heeft zij zich ingezet om een van de meest kwetsbare groepen in Amsterdam te helpen aan een plek om op adem te komen.

1993

familiebedrijf sinds

200

aangesloten professionals

4500

conflictprofessionals opgeleid sinds 1993

9.2

gemiddelde klantbeoordeling

Neem contact op

met Eliane Dosker

Graag hieronder uw gegevens en vraag/verzoek invullen