Baas | de heer ir L.J.C. Baas (Laurens)

Laurens Baas (1950) is sedert 1996 ingeschreven als mediator in het register van de MfN en is sedert 2011 rechtbankmediator in het Arrondissement Midden-Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de TU Eindhoven en ontwikkelde zich tot expert in de bekostiging van ziekenhuizen. In1993 vestigde hij zich als zelfstandig consultant. Hij legde van  1994 tot 1999 als landelijk projectleider de basis voor het DBC-systeem, dat in 2003 in de Nederlandse ziekenhuizen als voertuig voor de marktwerking werd ingevoerd.
Van huis uit is Laurens een creatieve oplosser, die eind jaren 90 de kick van het bedenken van slimme oplossingen verruilde voor de passie voor mensen, voor mensen beter maken.
Zijn mediationopleiding in 1996 werd de opmaat voor een drastisch keerpunt in zijn professionele ontwikkeling: van systemen en financiën naar mensen en hun interactie.
Vanaf 1997 dompelde hij zich onder in een zeer uiteenlopend scala van opleidingen,  trainingen en supervisie, allen gerelateerd aan het gedrag van mensen in hun omgang met hun omgeving.
Hij doet mediations in en tussen maatschappen van medisch specialisten, tussen specialisten en ziekenhuisbestuur. Hij doet arbeidsmediatons in de wetenschappelijke (research)omgeving, in ziekenhuizen, bij overheidsdiensten, in het MKB en in de zakelijke dienstverlening. Ook doet hij  gezinsmediation (geen echtscheiding).
Hij was van 2011 tot 2016 verbonden aan de Academie voor Medisch Specialisten voor de coaching van medisch specialisten. Hij maakt dokters beter, in hun samenwerking met collega’s, andere professionals en managers. Hij begeleidt maatschappen en vakgroepen bij fusie en in teamboosting. Hij is daarnaast als leefstijlcoach verbonden aan Mind&Health.
In zijn coachings- en mediationaanpak herkent u zijn ingenieursachtergrond: hij is resultaat gericht, dringt snel tot de kern door en is creatief in zijn keuze van werkvormen en interventies. Hij kent de bovenstroom van organisaties even goed als de onderstroom.
Laurens houdt van mensen, meer dan van omzet.
Laurens Baas publiceerde diverse artikelen over economische en bedrijfskundige aspecten van de ziekenhuiszorg, over producttypering (DBC- systeem) van ziekenhuiszorg, over mediation en over coaching van medisch specialisten. Hij verzorgt trainingen op gebied van conflicthantering en management development.