Kelleter | de heer P. Kelleter (Peter)

Peter Kelleter studeerde Personeelsmanagement aan de Markendaal Academie in Breda en daarna Bedrijfskunde in Maastricht. Vervolgens heeft hij tal van opleidingen gevolgd op het vlak van Human Resources en arbeidsverhoudingen, communicatie, groepsdynamica en ook als mediator.

Succes ligt opgesloten in de menselijke verhoudingen en de interactie, dat is het motto van Peter. Hij is jarenlang betrokken geweest bij diverse Cao tafels, het gaat maar slechts zeer ten dele om de inhoud maar vooral om de intentie en de wil om tot samenwerking en resultaat te komen, zo heeft hij daar ondervonden en dat geldt niet alleen aan de Cao tafels. Het verbinden van mensen is in het werk dat hij doet zijn passie.

Peter is expert in de medezeggenschap en arbeidsverhoudingen en hij werkt al meer dan 15 jaar op dat brede vlak als trainer en adviseur voor ondernemingsraden, vakbonden en directies. 

Sinds ca. 5 jaar is hij actief als mediator; hij is gespecialiseerd als familie mediator en als arbeidsmediator.