Gessel – Galle | mevrouw mr J.H.D. van Gessel – Galle (Jacqueline)

Jacqueline heeft haar hart gevolgd en de overstap gemaakt van rijksambtenaar naar zelfstandig ondernemer.  Sinds 2013 is zij binnen haar eigen bedrijf werkzaam als MfN register mediator en juridisch adviseur.  Daarvoor is zij in uiteenlopende functies en binnen diverse werkvelden 32 jaar werkzaam geweest bij een groot ministerie, waarvan 20 jaar als jurist. Vanuit die werkachtergrond heeft zij een dijk aan ervaring met verschillende werkculturen en met het omgaan met mensen en hun tegengestelde belangen.

Hoewel gericht op harmonie is zij in haar leven moeilijke situaties niet uit de weg gegaan. Vanuit een echtscheiding en arbeidsconflict kent zij de gevoelens van machteloosheid en frustratie. Deze bagage ondersteunt haar in haar werk als mediator.

Haar aanpak is warm, betrokken, maar ook realistisch, gestructureerd, toekomst- en  oplossingsgericht.

Voor jezelf gaan staan zonder de ander daarbij te beschadigen, autonomie en zelfredzaamheid zijn voor haar belangrijke waarden. Maar hoe los je zakelijk of privé een conflict op als blijkt dat je niet meer met elkaar kunt  communiceren?

Dan heb je iemand nodig die, zonder dat je de regie verliest of afhankelijk wordt van die persoon, de communicatie vlot trekt. Iemand die structuur aanbrengt in de aanpak van een conflict en je helpt bij het opnieuw vinden van een horizon. Vanuit die waarden ondersteunt zij mens en organisatie bij het zelf, samen, “netjes” oplossen van een conflict. Dat is de richting waar zij zich als mediator of juridisch adviseur goed bij voelt.

Van mens tot mens,  samen vanuit een zelfde vertrekpunt, met opnieuw oog voor elkaars belangen, in gesprek gaan over dat waar het nu werkelijk omgaat. Onder deskundige begeleiding het conflict eren. Werken aan duidelijkheid en draagvlak voor een voor ieder passende oplossing. Zodat u verder kunt. Alleen of samen. Dat is de uitnodiging die zij doet en waar zij voor staat. Een mediation of advies is voor Jacqueline geslaagd als u kunt zeggen, het is goed zo, het is akkoord. Ik kan weer door.