Een mediator in Hoogeveen

Stel u wilt een oplossing voor een conflict in Hoogeveen, maar voelt niets voor een kostbaar en langlopend proces bij de rechtbank, dan kunt u in Hoogeveen gebruik maken van mediation met een mediator van Merlijn groep die gespecialiseerd is op het terrein van uw conflict. Merlijn groep beschikt in de regio Hoogeveen over mediators met diverse specialisaties, zodanig dat voor ieder conflict een passende mediator in Hoogeveen te vinden is. Een echtscheiding vraagt andere kennis en ervaring dan een zakenconflict, of een conflict met een overheid. Mediation in Hoogeveen werkt anders dan een rechtszaak. De mediator in Hoogeveen spreekt met beide partijen in een conflict. Hij zorgt ervoor dat die partijen loskomen van hun emoties en hun echte belangen gaan zien. Partijen komen in een sfeer van bewustwording van waar het echt om gaat. Zo krijgen ze zicht op mogelijkheden om tot een overeenkomst te komen. Beide partijen maken de oplossing als het ware zelf. Dat is acceptabeler dan iets opgelegd krijgen door een rechter. Na mediation in Hoogeveen houden partijen zich veel beter aan gemaakte afspraken.

Aan de profielen van onze mediators in Hoogeveen hebben wij hun specialisaties toegevoegd.

Judith Bos - Partner - Merlijn Groep

mevrouw J. Bos (Judith)

Judith Bos (1961) werkt al ruim tien jaar als zelfstandig mediator vanuit Groningen in de noordelijke regio. Sinds twee jaar is zij ook landelijk werkzaam via online mediation. Haar specialisaties liggen op het terrein van...

Lees verder

mevrouw mr M.C.Ph. Houben (Marijke)

Marijke Houben is sinds 1998 fulltime werkzaam als mediator en facilitator van onderhandelingen. Zij heeft voordien 22 jaar ervaring opgedaan op vrijwel alle gebieden van de rechtspraktijk als advocaat, (kanton)rechter en vicepresident bij de Arrondissementsrechtbank...

Lees verder

dhr. v.d. Pil - Trainer - Merlijn Groep

de heer drs M. van der Pol (Marcel)

Marcel is sinds 1986 actief als trainer, coach, consultant, docent hoger onderwijs en theatermaker. Sinds 2008 is hij ook mediator. Centraal thema in zijn werk is mensen en organisaties te helpen in beweging te komen...

Lees verder

Mediation in Hoogeveen

In Hoogeveen groeit mediation. Dat is ook landelijk zo. De goede resultaten die gecertificeerde mediators met mediation behalen spelen daar een rol in. Rechters durven daardoor mediation aan te bevelen als alternatief voor een juridisch proces. Zij wijzen dan wel op de gecertificeerde mediators. Mediators die dus voldaan hebben aan de kwaliteitseisen die voor certificering gesteld zijn. De aanpak van de mediator in Hoogeveen is informeel en persoonlijk; dat spreekt mensen meer aan dan de officiële gang van zaken voor de rechter. Mediation in Hoogeveen gaat sneller, is aanzienlijk minder duur en er komt een gezamenlijk gedragen oplossing.

In de praktijk van mediation in Hoogeveen

Het meest voorkomend in Hoogeveen is familie mediation met echtscheiding als thema. Daarna zien we een groei van arbeidsmediation in gevallen waar ontslag aan de orde is. Onze mediators in de regio Hoogeveen zijn ook betrokken bij zakelijke conflicten, of bij kwesties met een overheid als partij en bij andere familiale problemen, erfeniskwesties bijvoorbeeld. Merlijn mediators in Hoogeveen zijn gespecialiseerd op deze terreinen. In een mediation krijgen gevoelige kwesties, zoals een omgangsregeling met kinderen na een scheiding, veel meer aandacht dan bij een rechterlijke uitspraak. De afspraken worden na een mediation in Hoogeveen ook beter nagekomen. Ontslagzaken voor de rechter leiden altijd tot schade voor beide partijen. Het is vaak een slopend gevecht, waarvan de uitslag in feite vaststaat, maar waar partijen veel extra schade bij oplopen. De gespecialiseerde arbeidsmediator in Hoogeveen kent ook alle regels en mogelijkheden rond ontslag. Die kan met partijen aan tafel zaken in redelijkheid regelen zonder de stress van een rechtsgang.

Wilt u meer weten over mediation in Hoogeveen, of wilt u een mediator in Hoogeveen spreken, dan kunnen wij dat voor u verzorgen. Bel of mail ons gerust, of vul het contactformulier in. Wij staan voor u klaar.

 
Familie Mediation

Familiemediator

De familie mediator is gespecialiseerd in kwesties in een gezin of tussen familieleden, scheidingen, geld- en erfeniskwesties en andere typen relationele problemen. Lees meer over Familiemediator
Familiemediator
arbeidsmediation

Arbeidsmediator

De arbeidsmediator heeft gespecialiseerde ervaring met geschillen op het werk, van salariëring, ruzies, vertrouwenskwesties tot en met ontslagzaken. Lees meer over Arbeidsmediator
Arbeidsmediator
businessmediator

Businessmediator

De businessmediator is gespecialiseerd in alle soorten zakelijke kwesties, klant versus leverancier, kwaliteit, leveringstermijnen, financiële geschillen etc. Lees meer over Businessmediator
Businessmediator