Presentaties OR Live beurs 2015 Merlijn Medezeggenschap

Presentaties OR Live beurs 2015 Merlijn Medezeggenschap
Merlijn Events

OR Live is het grootste vakevent op het gebied van de medezeggenschap in Nederland. Afgelopen jaar bezochten maar liefst ruim 1.000 OR-leden OR Live verspreid over twee dagen. En dat is niet voor niets. Want op OR Live staat vakinhoud centraal.
Hier vindt u alle presentaties terug van onze Merlijn Medezeggenschap trainers.

Bent u aanwezig geweest op woensdag 14 oktober op de OR Live beurs?

Grenzeloos ontwikkelen als OR-lid (10.30 – 11.00)

Trainer: Stef Soons
Als OR-lid heb je vele competenties. Hoe kun je jouw competenties, nodig in de OR, ontwikkelen in de OR maar ook daarbuiten? En hoe zorg je dat dit op een meetbare en zichtbare wijze gebeurd zodat het jouw kan helpen in de verdere carrière, waar dan ook.

De link naar de presentatie volgt zo spoedig mogelijk

Buiten de grenzen van ontslag (11.00 – 12.00)

Trainers: Rob van Oosten & Matthijs Groenhuijzen

Het arbeidsrecht is met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend gewijzigd. Naast de wijzigingen in het ontslagrecht treedt per 1 januari 2016 in het kader van deze wet het onderdeel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Er ontstaat een nieuw speelveld, een kans voor de OR om een eigen visie op de uitvoering van deze wet te ontwikkelen, de eigen grenzen aan te geven en met de WOR-bestuurder pro actief te gaan overleggen over de mogelijkheden. In deze workshop geeft Matthijs Groenhuijzen, advocaat, natuurlijk geen limitatieve opsomming van alle wijzigingen, maar pikt hij er een paar onderwerpen uit die voor de OR in haar rol interessant zijn. Op welke wijze de OR het meest effectief haar invloed aanwendt, hoort u van Rob van Oosten, trainer en oud-vakbondsman.

Download hier de presentatie

Grenzeloos beïnvloeden (12.00 – 13.00)

Trainers: Stef Soons & Servaas Beunk
Een taak van de OR is het beïnvloeden van beleid. Maar hoe werkt dat? Hoe wordt je zelf beïnvloed en hoe kan je invloed uitoefenen?
Wij laten je ervaren hoe je wordt beïnvloed, door je eigen zintuigen én vanuit de groepsdynamiek. Dit gebeurt op een praktische én spannende manier, zodat je er mee aan de slag kunt gaan.

Download hier de presentatie

OR & geheimhouding  (14.15 tot 14.40)

Trainer: Pety Toutenhoofd

Het geheim (moeten) houden van stukken is niet prettig en kan soms een zware last zijn voor de ondernemingsraadleden. Hoe ga je daarmee om? In deze workshop kijken we naar afspraken die je met de bestuurder kunt maken over vertrouwelijkheid of geheimhouding, waar de ondernemingsraadsleden zich wel of niet aan te houden hebben en wat er gebeurt als de regels of afspraken worden overtreden.

Download hier de presentatie

OR & Arbeidsomstandigheden (15.00 tot 15.25)

Trainer: Stef Soons

Hoe maak je van 1 euro -> 2,5 euro

De regering legt nu veel nadruk op de PSA, Psycho Sociale Arbeidsbelasting, zoals pestgedrag maar er zijn nog meer nieuwe wetten en regels. Ik laat u aan de hand van een logische beleidsmatige opbouw zien hoe u vat krijgt op het beleid rondom arbeidsomstandigheden. Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor welzijn, veiligheid en gezondheid bij uw achterban. En dat levert veel meer dan alleen maar geld op.

Download hier de presentatie

Bent u aanwezig geweest op donderdag 15 oktober op de OR Live beurs?

Grenzeloos beïnvloeden (10.30 – 11.00)

Trainers: Stef Soons & Servaas Beunk
Een taak van de OR is het beïnvloeden van beleid. Maar hoe werkt dat? Hoe wordt je zelf beïnvloed en hoe kan je invloed uitoefenen?
Wij laten je ervaren hoe je wordt beïnvloed, door je eigen zintuigen én vanuit de groepsdynamiek. Dit gebeurt op een praktische én spannende manier, zodat je er mee aan de slag kunt gaan.

Download hier de presentatie

OR in conflict (11.00 – 12.00)

Trainer: Dick Bonenkamp
Is het een meningsverschil of een conflict? En maakt dit uit voor de professionaliteit waarmee u beiden kunt aanpakken. We inventariseren hoe u, bewust of onbewust, als OR met de ander in conflict kunt raken. Neem uw laptop, Ipad of smartphone mee, vul de conflictscan in en neem de uitslag mee in deze workshop. U maakt kennis met het concept achter Het Conflictwarenhuis en u krijgt tools en inzichten in het omgaan met conflicten op een professionele manier.

Download hier de presentatie

Wijziging Arbowet: Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Arbodienstverlening (12.00 – 13.00)

Trainer: Koen Zonneveld
Minister Asscher wil de bedrijfsarts meer ruimte geven. Hij moet de werkplek kunnen bezoeken en medewerkers moeten hem gemakkelijker kunnen raadplegen. Ook wil Ascher het overleg bedrijfsarts – OR in de wet zetten. Verder wil hij de keuze van wie Preventiemedewerker wordt onder het instemmingsrecht van de OR brengen.
Of deze wetswijziging nu wel of niet wordt aangenomen, er is alle reden om eens te beoordelen hoe de arbodienstverlening bij u in de organisatie is geregeld en wat daar aan kan worden verbeterd. Ook met de huidige wet en regelgeving is het mogelijk de arbodienstverlening te verbeteren. Niet alle OR-en grijpen die kans. In deze workshop meten we met de ‘arbodienstverlenings thermometer’ waar bij u in de organisatie de grenzen van de arbodienstverlening opgerekt zouden kunnen en moeten worden.

Download hier de presentatie

OR & politiek primaat  (14.00 tot 14.25)

Trainer: Servaas Beunk

Hoe houdbaar zijn de grenzen van het Politiek Primaat? Een actieve workshop voor inspiratie. Na ruim 20 jaar WOR bij de overheid is het duidelijk dat het Politiek Primaat de formele medezeggenschap behoorlijk inperkt. Jurisprudentie is hierin duidelijk. Meer en meer komen er echter gaten in de democratische sturing van (lagere) overheidsorganisaties, bijvoorbeeld bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Kan hier nog wel het Politiek Primaat gelden? Hoe kan de OR hier een rol in spelen?

Download hier de presentatie & de PDF

OR & overleg met HR (14.45 tot 15.10)

Trainer: Rob van Oosten

Carriere maken middels de OR – Past dat wel? Hebt u ook zoveel geleerd in uw OR-jaren? Doorgaans leert u op een ander niveau te functioneren dan u gewend bent. Voor veel OR-leden smaakt de OR naar meer: meer verantwoordelijkheid durven nemen, meer kansen zien en benutten: meer perspectief op een succesvolle carriere. In deze workshop leert u dat dit niet in strijd hoeft te zijn met uw vertegenwoordigende rol. Leer hoe u meer haalt uit uw OR-ervaring.

Download hier de presentatie