Mevr. Toutenhoofd - Mediator - Merlijn Groep

Toutenhoofd | mevrouw drs S.P.J. Toutenhoofd (Pety)

Mevrouw drs. S.P.J. Toutenhoofd (Pety), werkt als trainer–adviseur, supervisor, coach,  mediator & vertrouwenspersoon. Na haar studies aan de Lerarenopleiding en daarna Algemene Taalwetenschap in combinatie met Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam is zij geruime tijd werkzaam geweest in het onderwijs. Zij heeft vervolgens de supervisorenopleiding gedaan (LVSC geregistreerd), een opleiding tot mediator (Lid NMv) en verschillende trainingen gevolgd op het gebied van coaching, interactiedrama, groepsdynamica, focusing, conflictcoaching en aandachtstraining. Inmiddels heeft zij ruim 20 jaar ervaring in het trainen van medezeggenschapsraden. Daarnaast traint zij ook teams, patiëntenverenigingen, inloophuizen, cliëntenraden, docenten, vrijwilligers, professionals en bestuurders.

Haar sterke kant is het vertalen van opleidings- en begeleidingsvragen naar de situatie van de klant. Ze werkt graag met actuele situaties en onderwerpen. Belangrijk in haar trainingen zijn veiligheid (om echt te kunnen leren), vertrouwen, een goede sfeer en samenwerking. Cursisten waarderen haar trainingen omdat ze bijzonder resultaatgericht en in de praktijk toepasbaar zijn en ze een heldere en duidelijke aanpak bieden. Zij vindt het belangrijk dat ondernemingsraden zich zo ontwikkelen dat ze invloed kunnen uitoefenen in het overleg met de bestuurder en in de organisatieprocessen.

Werkgebieden: Ondernemingsraden in Zorg, Welzijn, Overheid, Commerciële Dienstverlening, Bouw en Industrie, Sociale Werkvoorziening en Onderwijs. Ook voor coaching of supervisie van voorzitters en/ of (ambtelijk) secretarissen of DB’s, voor mediation bij conflicten of als vertrouwenspersoon kan zij worden ingeschakeld. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u mailen naar info@merlijngroep.nl of bellen met het secretariaat van de Merlijn Groep 073 532 3582.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog