Onze stagiair Martijn Mulders vertelt…

Ons team- Martijn Mulders- stagiair- Merlijn Groep
Merlijn Events

Op 1 januari 2016 zijn de veranderingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden. Daarbij komt er ook een Europese Privacy verordening. De Raad van Ministers is in juni 2015 al tot een akkoord gekomen over een ontwerp. Het is nu de verwachting dat de inhoud in de loop van 2016 definitief gaat worden. Deze veranderingen doen veel stof opwaaien en het is dus voor de Merlijn Groep handig om te weten wat er nu precies gaat veranderen.

In het kader van mijn afstudeertraject aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys zal ik dit voorjaar voor de Merlijn Groep onderzoek doen naar de veranderingen in de Wbp en de wellicht komende veranderingen rondom de privacy verordening.

Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat privacywetgeving een hot topic is, waarin ik mij verder wil bekwamen. Bovendien sluit dit onderwerp perfect aan op de wensen van de Merlijn Groep. Win-win dus!

In mijn onderzoek zal ik o.a. ingaan op hoe op dit moment de gegevens rondom privacy zijn geregeld. Vervolgens zal ik onderzoeken wat nu de veranderingen van de Wbp zijn en welke gevolgen die hebben voor de Merlijn Groep. Daarnaast zal ik ook bekijken, wat de Europese verordening gaat betekenen voor de Merlijn Groep. Aan de hand van deze punten zal ik een advies uitbrengen aan de Merlijn Groep over het privacybeleid en een advies voor een mogelijke privacyverklaring voor op de website.

Lees meer over onze stagiaires:

https://www.merlijngroep.nl/blog/onze-stagiair-bo-alkemade-vertelt/