Mediationvaardigheden

Een andere aanpak: toepassing van mediationvaardigheden door de overheid

Merlijn is van meet af aan betrokken geweest bij de diverse manieren van conflictoplossing bij de overheid. Trainingen als adviseren, beleidstukken en beschikkingen maken, pleiten, hoorzittingen leiden en onderhandelen, sluiten aan bij de kennis en vaardigheden nodig om de primaire besluitvorming tot en met eindoordeel van de rechter adequaat vorm te geven.

Duizenden medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries zijn sinds begin jaren negentig door Merlijn getraind. Sinds bijna 20 jaren zijn honderden mediators door Merlijn opgeleid. Een andere aanpak vraagt van de medewerker naast de juridische kennis en vaardigheden andere bekwaamheden. Merlijn biedt hiervoor incompany programma's op maat. Afhankelijk van de visie c.q. te ontwikkelen visie over de andere aanpak binnen uw organisatie. Ook de incompany-training Opleiding tot MfN Mediator voor overheden is toegesneden op de behoeften, haken en ogen verbonden aan deze werkomgeving.


Geen trainingen gevonden
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data30 okt 201731 okt 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van conflicten op te kunnen lossen zonder dat de productiviteit verstoord wordt.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • BTW: nihil
Data30 okt 201731 okt 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
OR leden die mediationvaardigheden willen inzetten in de dagelijkse onderhandelingsverhouding met hun bestuurder en andere stakeholders binnen en buiten hun organisatie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • BTW: nihil
Data30 okt 201731 okt 2017
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data14 mrt 201815 mrt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van conflicten op te kunnen lossen zonder dat de productiviteit verstoord wordt.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • BTW: nihil
Data14 mrt 201815 mrt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke op overheidstaken gerichte instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van bezwaar en beroep, op te lossen zonder de gang naar de rechter te hoeven maken.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00
 • BTW: nihil
Data29 okt 201830 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
Deze training biedt specifieke instrumenten om tal van problemen, met name in de sfeer van conflicten op te kunnen lossen zonder dat de productiviteit verstoord wordt.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • BTW: nihil
Data29 okt 201830 okt 2018
Locatie: ´t Raadhuis nabij 's-Hertogenbosch (NB)
Conflictvoorkoming door effectieve communicatie
2-daagse   |    12 MfN cat. 1a
OR leden die mediationvaardigheden willen inzetten in de dagelijkse onderhandelingsverhouding met hun bestuurder en andere stakeholders binnen en buiten hun organisatie.
 • Kosten: € 990
 • Accommodatiekosten: € 95,00 per blok
 • BTW: nihil
Data29 okt 201830 okt 2018

De ‘methode Overijssel’, ‘pre-mediation’ en ‘de andere aanpak’

De overheid is zich in het afgelopen decennium in toenemende mate bewust geworden dat de kwaliteit van de bestuurlijk besluitvorming (nog) verder verbeterd kan worden. Niet zo zeer op het gebied van juridische kennis, maar vooral op het terrein van het voorkomen, de-escaleren en oplossen van conflicten is nog de nodige winst te behalen. De ‘methode Overijssel’, ‘pre-mediation’ en ‘de andere aanpak’ zijn hierbij inmiddels herkenbare begrippen geworden.

Tot op heden ligt de nadruk van een andere aanpak vooral op de bezwaarfase. Een ambtenaar belt (zo snel mogelijk na ontvangst van het bezwaarschrift) de bezwaarmaker op. Langs de weg van luisteren, samenvatten en doorvragen worden vervolgens belangen in kaart gebracht en mogelijke vervolgroutes geïnventariseerd, waaruit een keuze wordt gemaakt. Een soort van ‘conflictdiagnose’ dus (vergelijk de taak van een huisarts om een diagnose te stellen en zo nodig door te verwijzen naar een specialist).

Dat deze aanpak werkt, blijkt alleen al uit het feit dat uiteindelijk 30 tot 60% van de bezwaarschriften wordt ingetrokken. Soms is louter het bellen, luisteren en nog eens in andere woorden uitleggen van het besluit voldoende. Vaker nog helpt hierbij het (opnieuw) in contact brengen van de bezwaarmaker met de vakafdeling of het voeren van een informeel bemiddelingsgesprek. In enkele gevallen komt het uiteindelijk tot een mediation. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat deze andere aanpak in de bezwaarfase door steeds meer overheden wordt overgenomen. Deze werkwijze begint nu ook steeds vaker een plek te krijgen in de primaire besluitvorming: zo wordt bijvoorbeeld standaard gebeld bij een voorgenomen weigering of na het indienen van zienswijzen.

Naast genoemde intrekking van 30 tot 60% van de bezwaarschriften levert de andere aanpak het volgende op (in willekeurige volgorde en niet limitatief bedoeld):

 • verbetering van de dienstverlening door en het imago van de overheid;
 • vergroting van het draagvlak voor bestuurlijke besluitvorming in het algemeen en het primaire besluit in het bijzonder;
 • oplossingen die leiden tot meer tevredenheid bij alle betrokkenen;gehoord worden, serieus genomen worden van de burger, waardoor de-escalatie van het conflict kan plaatsvinden;
 • vergroting van de communicatieve vaardigheden en het werkplezier van ambtenaren;
 • besparing van tijd en kosten (minder procedures);
 • verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

 

Het gaat dan vooral om de volgende vaardigheden:

 • luisteren, samenvatten en doorvragen;bewust zijn van eigen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën (kernkwadranten);
 • kunnen omgaan met emoties, weerstanden en machtsverschillen;
 • een belangenkaart kunnen maken;
 • structuur aanbrengen in gesprekken (telefoongesprek, bemiddelingsgesprek, onderhandelingen etc.);
 • bevorderen van creativiteit;technieken die nodig zijn om conflicten te voorkomen, te de-escaleren en op te lossen vanuit verschillende rollen (bellen na bezwaar, als verweerder, als bemiddelaar etc.);
 • een conflictdiagnose kunnen maken (o.a. escalatieladder van Glas)

Hoe kan een trainingsprogramma er uitzien voor ‘Een andere aanpak’?

Afhankelijk van de visie c.q. te ontwikkelen visie over een andere aanpak binnen uw organisatie, ontwikkelt Merlijn een in-company programma op maat. Een trainingsprogramma is toegesneden op de behoeften, haken en ogen en wensen verbonden aan uw werkomgeving.

Mail ons voor een vrijblijvende offerte info@merlijngroep.nl