Vertrouwenspersonen in het onderwijs

Vertrouwelijk, Blog 'Vertrouwenspersoon in het onderwijs' - Merlijn Groep
Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep overheid Vertrouwenspersoon verzuim

De rol van de vertrouwenspersonen in het onderwijs gaat verder dan de taken die zijn opgenomen in het beroepsprofiel  van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. De kernactiviteiten van een vertrouwenspersoon zijn daarin:

  • Opvang/begeleiding van de melder van ongewenst gedrag;
  • Samen met de melder zoeken naar (informele) oplossingen;
  • Signaleren en (on)gevraagd adviseren van de organisatie;
  • Voorlichten/informeren van de organisatie over het werkgebied van de vertrouwenspersoon.

Een vak apart…

Het werken als vertrouwenspersoon binnen het primair, voortgezet en speciaal onderwijs  is een vak apart. In het onderwijs gaat het niet alleen over de kernactiviteiten ten aanzien van medewerkers maar ook over schoolse zaken, waarin de vertrouwenspersoon een rol heeft. U praat niet over meldingen maar over klachten conform de klachtenregeling van de school. Elke school in primair, voortgezet en speciaal onderwijs is verplicht een klachtenregeling te hebben. In de klachtenregeling  is ook opgenomen dat de vertrouwenspersoon via bemiddeling tot een oplossing van de klacht tracht te komen.

Wat moet er blijken uit de klachtenregeling?

U heeft niet alleen te maken met medewerkers maar ook met  klachten van leerlingen, hun ouders en verzorgers/voogden.  Uit de klachtenregeling zal moeten blijken of er bv. voor de eerste opvang van leerlingen en hun ouders interne contactpersonen zijn die doorverwijzen naar de interne of externe vertrouwenspersoon. Het komt ook voor dat de interne vertrouwenspersonen er in eerste instantie voor de ouders en leerlingen zijn en de externe vertrouwenspersoon voor de medewerkers, of dat de externe vertrouwenspersoon er voor zowel de medewerkers, leerlingen en hun ouders is.  Zoals u ziet zeer divers, daarom is het belangrijk dat in de klachtenregeling is vermeld  hoe een en ander is georganiseerd, zodat leerlingen, ouders en medewerkers weten bij welke vertrouwenspersoon zij met hun klachten terecht kunnen.
Bij schoolse zaken kunt u denken aan klachten over : pedagogische en didactische begeleiding van de leerling, communicatie tussen ouders/leerlingen en school,  optreden tegen leerlingen wegens ontoelaatbaar gedrag ( sancties tegen leerlingen bv schorsing en verwijdering, schoolorganisatie ( bv bevordering, toelating , examens) en veiligheid en welzijn.

De vertrouwenspersoon is een belangrijke spil binnen het sociale veiligheidsbeleid in de school!

Bekijk hier de specialisatie opleiding:

De 4-daagse Opleiding tot Vertrouwenspersoon onderwijs

Lees meer over vertrouwenspersonen:

https://www.merlijngroep.nl/blog/de-vertrouwenspersoon-een-manusje-van-alles/
Of bekijk onze basisopleiding tot vertrouwenspersoon.