Steeds vaker de inzet van mediation bij conflicten tussen overheid en burger

Steeds vaker conflict tussen burgers en de overheid - Merlijn Groep
bedrijfscultuur Bemiddelen conflict Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation Mediator overheid Samenwerking

Is er sprake van een cultuurverandering bij gemeenten rondom conflicten?

Deze ontwikkeling is al een aantal jaren gaande. Het valt voor mijn gevoel deels samen met de verandering van cultuur die gemeenten sinds een jaar of tien willen realiseren. Een verandering van denken in de rol van de gemeenten ten opzichte van de burger. De burger als klant willen zien, daar draait het om. Dat is ook een positieve insteek. Dat leidt er toe dat overheid en burger bij elk verschil van mening niet onmiddellijk in de vijanddrol moeten kruipen. ze zouden ook niet gelijk met advocaten en rechtspraak moeten dreigen. Dan is mediation een voor de hand liggende weg.

Verandering cultuur bij gemeenten?

De NOS besteedt hier terecht aandacht aan in een artikel van de Binnenlandredactie. Ik ben het overigens niet eens met de uitleg dat de mondige burger deze ontwikkeling nu eenmaal noodzakelijk zou maken. Dat gaat nog altijd uit van een patronale overheid die een list moet bedenken om de onderdanen rustig te houden. Ik vind de insteek van de gemeenten juist heel positief: zie de burger als klant en stem daarop je handelen af.
Als opleider voor mediators sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw heeft Merlijn, een van de eerste opleiders van mediators en leverancier van mediations, de belangstelling van gemeenten voor mediation heel duidelijk zien groeien.
Ons cursus- en trainingsaanbod omvat naast de basisopleiding voor mediators ook heel wat specialisatie trainingen toegespitst op de specifieke situaties die gemeentebestuurders en beleidsambtenaren kunnen tegenkomen.

Voorkomen of oplossen

Door het beheersen van mediation-vaardigheden kun je meestal een conflict al voorkomen zonder de tussenkomst van een mediator. Soms is die onafhankelijke mediator wel nodig. Als die zijn werk naar behoren doet leidt dat altijd tot oplossingen. Meestal oplossingen waarmee iedereen kan leven; dat is iets anders dan een dwingende uitspraak. Bijvoorbeeld van een rechter of arbiter waarmee je maar hebt te leven.
We zien ook dat de meeste advocatenkantoren ervoor zorgen dat ze goed opgeleide mediators in huis hebben. Die snappen ook dat in tal van zaken de keuze voor mediation een veel redelijker besluit bij een conflict is dan de gang naar de rechter.

Lees meer over de overheid:

https://www.merlijngroep.nl/blog/passend-contact-met-de-overheid/