Presentaties OR Up to Date 2017 Merlijn Medezeggenschap

or up to date - beurzen -Merlijn Groep
Medezeggenschap Merlijn Events OR WOR

Met alle nieuwe wetten en regels van de laatste tijd is het soms lastig alles bij te houden. Kijk naar de verandering in de WOR en het op de schop gaan van de pensoenwetgeving met extra bevoegdheden voor de Ondernemingsraad. Tevens hebben er veranderingen plaatsgevonden in het ontslagrecht en de Arbowet. Allemaal zaken die een Ondernemingsraad aangaan. 

Hier vindt u alle presentaties terug van onze Merlijn Medezeggenschap trainers.

Conflicten in het HR domein

Trainer: Lucianne Verweij
Conflicten komen in elke organisatie wel eens voor, tussen collega’s, tussen een medewerker en zijn manager en tussen OR-leden en de bestuurder om maar eens wat te noemen. Wat is de rol van de OR bij conflicten en hoe ga je daarmee om op een professionele wijze?

Download  hier de presentatie

Steeds grotere rol OR bij uitwerken van cao-afspraken

Trainer:Roy van Zijp
In veel collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) maken werkgevers en vakbonden raamafspraken, die later moeten worden ingevuld per bedrijf. Daar ligt een groeiende rol voor de OR. Hoe pak je deze rol pro-actief op, als er bijvoorbeeld in de cao staat dat er een scholingsplan of arbobeleid moet komen? Dat betekent dat de OR zich zowel inhoudelijk moet verdiepen als moet kunnen onderhandelen. Tips en trucs kunnen u daarbij helpen.

Download hier de presentatie

Scholingsbudget: hoe krijgt u de bestuurder mee?

Trainers: Servaas Beunk
Elk jaar komt de SER met nieuwe richtbedragen voor de scholing van de OR. Dat is een goede aangelegenheid om na te denken over de scholingsplannen van de ondernemingsraad én om de discussie hierover aan te gaan met de bestuurder.

Vaak genoeg wordt de OR belemmerd in zijn scholingsrecht, onterecht want de WOR is hierover heel duidelijk. En een gemiste kans, want een goed geschoolde OR is een veel betere overlegpartner voor de bestuurder en dat leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming in de organisatie.

Tijdens deze workshop krijgt u praktische handreikingen om optimaal gebruik te maken van het scholingsrecht.

Download hier de presentatie