Mevr. Verweij - Partner - Merlijn Groep

Verweij | mevrouw mr. L.A.C.J. Verweij (Lucianne)

Lucianne Verweij ( 1965) is sinds kort actief bij Merlijn Groep.  Tot september 2016 was zij werkzaam als Sr. Director business conduct & ethics bij Philips International.  Na haar rechtenstudie heeft ze de eerste 10 jaar als bedrijfsjurist gewerkt bij bedrijven als Fokker Space, BT, Telfort en Philips.  Daarna heeft ze haar bakens verlegd en de laatste 15 jaar heeft ze zich bezig gehouden met onderwerpen als duurzaam ondernemen, compliance en bedrijfsethiek. 
 
Ter ondersteuning van haar functie heeft ze vele opleidingen gevolgd op het gebied van ‘compliance’, bedrijfsethiek, ‘ behavioral and cultural governance’, ‘train the trainer’, MVO/duurzaam ondernemen, en mediation/vertrouwenspersoon.
 
Ervaring
 
Ze heeft veel ervaring in het vormgeven en uitrollen van programma’s op het gebied van compliance en bedrijfsethiek.  Daarmee beweegt ze zich zowel op beleidsmatig terrein – bijvoorbeeld rondom vraagstukken ten aanzien van visie en missie in relatie tot voorgestane waarden en hoe deze zich tot elkaar dienen te verhouden -  als ook op operationeel terrein. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan operationaliseren van klokkenluidersregelingen en het realiseren van communicatie campagnes en trainingsprogramma’s. 
 
Haar drive ligt in het creëren van actieve programma’s die management en medewerkers in beweging brengen, en die ruimte bieden voor dialoog.  Communicatie, training en gebruik van heldere taal ziet zij daarom als belangrijke onderdelen van een dergelijk programma. Daarnaast vraagt ieder programma op het gebied van ethiek/integriteit om het creëren van een cultuur van veiligheid voor de medewerker, zodat hij of zij het gevoel heeft dat hij/zij kan, mag aanspreken, uitspreken en tegenspreken.
 
Momenteel zet  zij haar ervaring in als zelfstandig mediator met een extra specialisatie op het gebied van zakelijke kwesties en arbeid gerelateerde problematiek.
Ze is geregistreerd Mediator en gecertificeerd Vertrouwenspersoon. 
 
Merlijn trainingen:
 
Ze faciliteert de verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit.
 
 

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog