Mevr. Verweij - Partner - Merlijn Groep

Verweij | mevrouw mr. L.A.C.J. Verweij (Lucianne)

Lucianne Verweij (1965) was tot september 2016 werkzaam bij Philips als bedrijfsjurist, in verschillende rollen verantwoordelijk voor MVO, ethiek en integriteit. 

Ervaring
In deze rol heeft ze veel ervaring opgebouwd in het vormgeven en uitrollen van programma’s op het gebied van compliance en bedrijfsethiek.  Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan inrichten en operationaliseren van klokkenluidersregelingen, het realiseren van trainingsprogramma’s (bijv. voor management, vertrouwenspersonen of integriteitsfunctionarissen), en het oppakken dan wel monitoren van de afhandeling van meldingen en klachten.  
Deze kennis zet ze nu als zelfstandige in, o.a. met als doel vertrouwenspersonen bekend te maken met het onderwerp integriteit, maar ook om zelf als vertrouwenspersoon en mediator mensen bij te staan.  

Ze is een MfN geregistreerd mediator, en gecertificeerd als vertrouwenspersoon.  

Ambitie
In alles wat ze doet gaat het haar met name om de mens binnen organisaties.  Om iemand die vastgelopen is in een organisatie bij te staan als vertrouwenspersoon of beide partijen verder te helpen in haar rol als mediator bij zakelijke en arbeidskwesties.  Daarnaast werkt ze graag structureel met organisaties om tot een werkplek te komen waarin medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen, en waarin ze het gevoel hebben dat ze zich kunnen laten horen. Vanuit haar overtuiging dat vertrouwen – en dus betrouwbaarheid - aan de basis ligt van het succes van de organisatie.  

Om dat te bereiken geeft ze ook trainingen.  Haar drive ligt in het creëren van levende programma’s die management en medewerkers in beweging brengen, en die ruimte bieden voor dialoog.  Inmiddels is ze als trainer ook CRKBO geregistreerd.

Merlijn trainingen:
Ze faciliteert de verdiepingstraining Vertrouwenspersoon Integriteit.
 

Specialismen

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog