Presentaties OR Live beurs 2016 Merlijn Medezeggenschap

Presentaties OR Live beurs 2016 Merlijn Medezeggenschap
achterban Merlijn Events

OR Live is het grootste vakevenement voor medezeggenschap in Nederland. Bedoeld voor actieve medezeggenschappers en ambtelijk secretarissen.
Hier vindt u alle presentaties terug van onze Merlijn Medezeggenschap trainers.

De eerste 9 maanden, nieuw in de OR
(10:45 – 11:40)

Trainer: Stef Soons
Daar sta je dan, gekozen in de wereld die medezeggenschap heet, welkom. Wat betekent dit nu? In deze workshop schets ik de kaders waarin u mag opereren maar sta ik ook stil bij de verwachtingen van uzelf en eventueel bij het omzetten van verkiezingspraatjes naar concrete acties. Blijf u verbazen en maak deze verbazing bruikbaar voor de OR. U krijgt tips en trucs om snel en efficiënt de wereld van de medezeggenschap te ontdekken.

Download hier de presentatie

Initiatiefrecht: uit de bestaande kaders
(11:45 – 12:40)

Trainer: Servaas Beunk
De WOR bepaalt veel spelregels van de medezeggenschap. Niet alle spelregels worden altijd even veel gebruikt. Eén van de verrassendste, maar weinig gebruikte, regels is die van het initiatiefrecht, art. 23 WOR. Kom zelf eens met plannen, bepaal samen de ruimte die dat geeft. In deze workshop bespreken we hoe u het initiatiefrecht kunt gebruiken om in actie te komen.

Download hier de presentatie en de flyer

De volwassen OR: innovatie van zeggenschap (12:45 – 13:40)

Trainers: Matthijs Groenhuijzen en Eugène Mennega
Innovatie heeft alles te maken met denken in de sfeer van mogelijkheden in plaats van voldongen feiten. Zeggenschap heeft te maken met de vraag: ‘Wie stuurt?’. Hoe buig je de rol van de OR om van de gesprekspartner op het vlak van de beperking (dat wat niet kan) tot de gesprekspartner op het vlak van de mogelijkheden? Hoe maak je zeggenschap van medezeggenschap? Daarvoor is een verschuiving nodig binnen de verhouding tussen werkgever en werknemer.

Download hier de presentatie

Midlifecrisis als OR-lid: verstoorde idealen
(13:45 – 14:40)

Trainer: Pim Brackenhoff
U had mooie plannen en ideeën en maar in het echte leven valt het tegen. Het is frustrerend dat het zo traag gaat, dat de bestuurders niet luisteren, dat u achter de feiten aanloopt en dat uw collega’s soms weinig begrip hebben voor uw inspanningen. Herkenbaar? In deze workshop delen we niet de frustraties maar juist de kracht en energie die we omzetten in concrete acties en we passen verwachtingen aan zodat ze energie opleveren.

Download hier de presentatie

Life after OR (14:45 – 15:40)

Trainer: Her Grimbergen
Het medezeggenschapboek gaat dicht. Maar wat doet u met alle ervaringen en kennis die u heeft opgedaan. Hoe draagt u deze over aan de nieuwe lichting en hoe kunt u deze gebruiken voor uw verdere carrière? Zorg dat uw OR-leven niet alleen maar zichtbaar blijft in een fotoboek van vroeger maar dat het nog steeds voortduurt: in de overdracht naar anderen of in de ervaring waar u uit kunt putten in uw nieuwe situatie.

Download hier de presentatie

 Bent u aanwezig geweest op donderdag 13 oktober op de OR Live beurs?

OR & psychosociale arbeidsbelasting
(12:45 – 13:25)

Trainers: Stef Soons
Als we kijken naar het ziekteverzuim of de medewerkerstevredenheid en de psychosociale belasting dan is er een directe lijn te trekken tussen oorzaak en gevolg. Waar kunt u initiatief nemen, mocht er in uw organisatie weinig of geen aandacht voor deze PSA zijn? In deze workshop bespreken we hoe u controle houdt op het gemaakte beleid en de resultaten ervan en hoe u samen met de bestuurder kunt klankborden om verdieping en efficiëntie te verhogen.

Download hier de presentatie

OR & mediation (14:00 – 14:40)

Trainer: Her Grimbergen
Zonder schuring geen glans, zegt men. Inderdaad, met de vaardigheden vanuit mediation kun je pittige gesprekken en conflicten bespreken met respect voor elkaar en streven naar een win-win situatie. Dat geldt zowel binnen de OR als in relatie met de bestuurder, de achterban of anderen. Leer de basiselementen uit de mediation en krijg tips en trucs om in uw eigen praktijk meteen toe te passen.

Download hier de presentatie