Ongewenste omgang op de werkvloer: wat te doen?

Ongewenste omgang op de werkvloer: wat te doen?
Agressie bedrijfscultuur Bedrijfsmaatschappelijk werker coachen Coaching Communicatieve vaardigheden conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Geheimhouding HRM klachten Merlijn Advies Groep ongewenst gedrag P&O relatie Samenwerking trainingen vertrouwelijk Vertrouwen Vertrouwenspersoon verzuim

Sinds de MeToo-discussie en het naar buiten komen van de misstanden bij The Voice of Holland is er in Nederland meer aandacht voor vormen van machtsmisbruik en ongewenste omgangsvormen op de werkvloer. Maar wat kun je doen als er bij jou op het werk sprake is van ongewenste omgangsvormen of een onveilige cultuur? En wat gebeurt er als je het bespreekbaar maakt? Binnen Merlijn bieden wij diverse methoden die dan ingezet kunnen worden. Te denken valt aan het inschakelen van een vertrouwenspersoon, het inzetten van een conflict- of teamcoach of het indienen van een klacht bij een klachtencommissie. In deze blog lees je over die diverse methoden en hoe die zich tot elkaar verhouden.

Direct bespreekbaar maken

Als je als medewerker te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen, dan kun je natuurlijk eerst het probleem direct aankaarten bij de betrokken persoon, je leidinggevende of het management. Als het voor jou niet veilig voelt om dat te doen of het niet mogelijk is om het probleem op deze manier op te lossen, kun je ook melding maken bij de vertrouwenspersoon.

Melden bij vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon gaat samen met jou bekijken wat er speelt, en op welke wijze de melding het beste aangepakt kan worden. Wat je bespreekt met vertrouwenspersoon is altijd vertrouwelijk, behalve als het gaat om een zwaar misdrijf. Jij houdt de regie over mogelijke vervolgstappen. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden om een bemiddelingsgesprek te houden, bijvoorbeeld met inzet van een conflictcoach of mediator. Op deze wijze kan de melding op een goede manier bespreekbaar gemaakt worden en ontstaat er meer duidelijkheid. Ook kun je denken aan het inschakelen van een personal coach, die jou ondersteunt in het assertiever worden en aangeven van je grenzen. Het resultaat van die interventies kan zijn dat jij tevreden bent met de aanpak, dat de kwestie is besproken en opgelost en ieder kan weer verder in zijn functie.

Inzet van teamcoaching of leiderschapcoaching

Als bij de vertrouwenspersoon meerdere meldingen van ongewenste omgang in jouw team zijn binnengekomen, dan kan dat ook aanleiding zijn om bij het management aan te kaarten dat er aan de dynamiek in het team gewerkt dient te worden. Een teamcoach kan dan iedereen eerst individueel spreken, om een analyse te maken van wat er in het team speelt. Vervolgens kunnen er diverse interventies door de teamcoach worden gedaan om patronen binnen het team bespreekbaar te maken en om te buigen. In dat geval kan eveneens gedacht worden aan leiderschapscoaching om de manager van het team te ondersteunen in de aansturing van de veranderingen in het team.

Klacht indienen bij klachtencommissie

Het is ook mogelijk dat de kwestie niet naar jouw tevredenheid wordt aangepakt of opgelost. Dan heb je de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen is een belangrijk onderdeel van elke organisatie en bedrijf. Het doel van deze procedure is om een veilige en respectvolle werkomgeving te creëren waarin medewerkers vrij zijn van intimidatie, discriminatie en ander ongewenst gedrag. Een klachtencommissie is onafhankelijk en brengt, na hoor en wederhoor, onderzoek en een hoorzitting, advies uit aan de directie van jouw organisatie. Het is belangrijk dat alles vertrouwelijk behandeld wordt, zowel voor de klager als de beklaagde.

Adviezen voor aanpak: van sanctie tot team- of leiderschapstraject

Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om de aanbevelingen van de commissie op te volgen en te zorgen voor een passende maatregelen of oplossing. Er kunnen door de directie sancties opgelegd worden, zoals een berisping, schorsing, overplaatsing of ontslag. Het is mogelijk dat de uitkomst is dat de klager en/of de beklaagde niet meer in de oorspronkelijke functie terugkeert, doordat door het voorval de verhoudingen veranderd zijn. Te denken valt dan aan het inzetten van een loopbaancoach bij het vinden van een nieuwe passende werkplek. Of als er nog niet eerder teamcoaching of leiderschapscoaching is ingezet, kan ook een advies gegeven om de cultuur het team middels teamcoaching aan te pakken. Of leiderschapscoaching om de leidinggevende handvatten te bieden om met de dynamiek in het team anders om te gaan.

Persoonlijkcontact?

Wilt u een persoonlijk gesprek of wilt u advies neem gerust contact op met onze kwaliteitsmanager Mevrouw E.A.J.M. van Ommeren (Elizan) of onze backoffice.

 

Lees meer over vertrouwenspersoon:

https://www.merlijngroep.nl/conflictoplossingsmethode/externe-vertrouwenspersoon/

https://www.merlijngroep.nl/conflict/inzetbare-vertrouwenspersoon/