Hoe gaat een coach met vertrouwelijke informatie om?

Voor het slagen van de coaching is de eigen inzet en openheid van de coachee heel belangrijk. Om die openheid met veiligheid te waarborgen zijn de coachgesprekken vertrouwelijk. De coach zal geen informatie aan derden verstrekken, tenzij de coachee daarvoor goedkeuring geeft.

Als de werkgever de coaching betaalt, wordt een vertegenwoordiger van de werkgever betrokken bij de start en de afronding van het coachtraject om een goede aansluiting van de coaching met de werkplek te waarborgen. De gesprekken die de coachee vervolgens met de coach voert zijn ook in dit geval vertrouwelijk – samen bespreken zij wat er wordt teruggekoppeld aan de werkgever aan het eind van het traject.
De coach werkt volgens de Ethische Gedragscode van Merlijn Advies Groep en is onderworpen aan het Klachtenreglement. Voor de vraag hoe coaches omgaan met beheer en verwerking van privacygegevens, verwijzen we u naar de Algemene privacyverklaring van Merlijn groep.