Agressie en pestgedrag tussen medewerkers UMC

Agressie en pestgedrag tussen medewerkers UMC
Agressie conflict Conflicthantering Merlijn Advies Groep trainingen Vertrouwen

Veel agressie en pestgedrag tussen medewerkers umc’s

In een nieuwsbericht in SKIPR, een nieuws medium dat dagelijks bericht over de gezondheidszorg, stond op 14 april een artikel van Frits Baltesen onder de titel:

“Veel agressie en pestgedrag tussen medewerkers umc’s”

Hij meldt o.a. dat ruim een derde van de zorgmedewerkers in de universitair medisch centra het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie en pestgedrag door collega’s en leidinggevenden. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het ministerie van VWS. 4 procent van de 447 ondervraagde umc-medewerkers zegt dat pesten door collega’s “zeer vaak” voorkomt. Twee derde zegt na een incident “van slag” te zijn geweest en ruim een kwart kreeg mentale klachten. 6 procent meldde zich na het voorval ziek, waarvan de meeste mensen meer dan zes weken.

In het onderzoek werden 11.000 zorgwerknemers bevraagd. Van de umc-medewerkers kreeg 17 procent het afgelopen jaar te maken met verbale agressie, tegen 12 procent gemiddeld in de zorg. Ook pesten kwam vaker voor: 25 procent (18 procent gemiddeld) en discriminatie: 9 tegen gemiddeld 6 procent.

De nazorg voor umc-personeel is slechter geregeld dan in andere zorgsectoren. Gevolg is dat umc’ers minder vaak een melding doen, vooral bij seksuele intimidatie: 9 procent van de slachtoffers deed hiervan melding binnen hun organisatie. De zorgsector had over de hele linie veel last van agressie en ongewenst gedrag van patiënten en bezoekers. Drie kwart van de zorgmedewerkers werd daarmee de afgelopen twaalf maanden geconfronteerd. Een kwart van de agressie en het verbaal geweld in de zorgsector komt van patiënten. Ongeveer de helft van de overlast wordt veroorzaakt door familie of bezoekers van patiënten, of omstanders. Liefst 38 procent van het personeel kreeg het afgelopen jaar te maken met fysieke agressie, 22 procent met seksuele intimidatie en bijna evenveel werknemers werden bedreigd of geïntimideerd.

Ongewenst gedrag

Zorgmedewerkers geven aan dat ze meer mogelijkheden moet krijgen om zich voor te bereiden op ongewenst gedrag, zoals met trainingen en het aanleren van vaardigheden. Drie kwart wil verbale trainingen. Aanleiding voor het onderzoek is dat men wil weten welke steun zorgmedewerkers nodig hebben. Het ministerie heeft besloten subsidies beschikbaar te stellen voor pilots en projecten met als doel de situatie te verbeteren. Voor elk van de negen verschillende zorgsectoren stelt VWS maximaal 150.000 euro beschikbaar.

De werknemers die meededen aan het onderzoek werken in de ambulancezorg, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, sociaal werk, jeugdzorg, verpleging, verzorging en thuiszorg, ggz, umc’s en algemene ziekenhuizen.

Wij willen al deze werknemers graag wijzen op de trainingen van Merlijn die specifiek gericht zijn op het omgaan met agressie onder het motto: Begrip & Begrenzen, adequaat omgaan met agressie op de werkvloer. Deze trainingen worden al jaren gegeven en zijn zeer goed beoordeeld door de deelnemers.

Of meer lezen wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen zoals onderzoek én advies? Lees meer.

Lees meer over ongewenst gedrag op de werkvloer:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/ongewenst-gedrag-op-de-werkvloer/