Zoeken naar de nieuwe manier van werken voor zowel de werkgever als de medewerker.

Zoeken naar de nieuwe manier van werken voor zowel de werkgever als de medewerker.
bedrijfscultuur coachen Coaching Gesprekstechniek Merlijn Advies Groep Samenwerking

Weer aan boord in het post-corona tijdperk

‘Het nieuwe normaal’ komt steeds dichterbij, maar hoe ziet ‘het nieuwe werken’ er dan uit? Dit vraagt werkgevers om verschillende belangen goed af te wegen en te komen tot een gulden middenweg, wat goed gaat werken voor de gehele organisatie. Het vraagt van medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen voor de balans tussen je zelf, werk en privé.
Met deze blog neem ik u graag mee in de vraagstukken, adviezen en ervaringen uit de eigen praktijk.

Inmiddels zijn we vele vaccinaties verder en komt de zomervakantie in het vizier; tijd om even op adem te komen. Maar na de vakantie, wat dan? Wat betekent terugkeer naar het werk? Hierover spelen diverse vragen bij mijn cliënten. Als je het aan mij vraagt gaat dit om afstemming op maat en het voeren van een goede dialoog met elkaar. Dat wil zeggen dat er in een gezamenlijk gesprek zal moeten worden gekeken naar wat er speelt, waar de persoonlijke behoefte ligt, wat men wil behouden, wat er anders kan en waar men toch liever afscheid van zou willen nemen.
Voor verschillende werkgevers is de impact divers te noemen en toch staan zij voor dezelfde uitdaging: hoe krijgen we de medewerkers terug aan boord? En hoe houden we deze medewerkers aan boord?
Daarnaast is de impact op medewerkers ook divers. Zo past de ene medewerker zich goed aan ondanks alle veranderingen en de andere medewerker krijgt hier juist stress van. De impact kan dusdanig zijn dat een medewerker (langdurig) uitvalt.
Afgelopen periode ben ik erachter gekomen dat er een risico op discriminatie of pesten aanwezig is wanneer het gaat over wel en niet ingeënte medewerkers. Nu ik daar zo over nadenk kan dit angstgevoelens en onzekerheid oproepen bij medewerker die niet zijn ingeënt.

Werkgever

Als werkgever is het belangrijk om op tijd stress signalen te (h)erkennen en het goede gesprek met een medewerker hierover aan te gaan. Stress signalen zijn zowel onzichtbaar als zichtbaar aanwezig. Bij zichtbare stress signalen kun je denken aan onder- of juist over presteren, sociale isolatie, angstig of agressief gedrag, zweten, een gespannen houding, frequent verzuim.
Als signalen van stress bij een medewerker worden opgemerkt is een goed gesprek voeren echt van wezenlijk belang! Bepaal eerst een gunstig moment en zorg voor een privé omgeving. Vertel dan objectief wat je waarneemt in concreet waarneembaar gedrag. Onderzoek de probleempunten met elkaar en bespreek ook wat er goed gaat. Vraag wat de medewerker nodig heeft en zoek samen naar oplossingen ten aanzien van de eventuele knelpunten. Middels luisteren, samenvatten en doorvragen (LSD) kom je tot de essentie. Maak daarna concrete en werkbare afspraken en een vervolgafspraak om te evalueren op de gemaakte afspraken, zo houd je een gesprekscyclus op gang.

Medewerker

Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor de balans in welzijn. Het is belangrijk om voor jezelf af te wegen wat voor jou heeft gewerkt en wat jou heeft beperkt; bespreek dit met jouw collega’s en/of leidinggevende. Het is belangrijk om stress signalen tijdig te (h)erkennen als je weer aan het werk bent en hierover in gesprek te gaan met jouw leidinggevende om erger te voorkomen. Jouw leidinggevende kan je namelijk ondersteunen in het inzichtelijk maken van de verschillende problemen om te bepalen wat jij hier zelf in kan doen, wat je leidinggevende voor jou kan betekenen en of er eventueel een bedrijfsmaatschappelijk werker moet worden ingeschakeld. De bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt dan in het anders om leren gaan met een ingewikkelde situatie om er beter uit te komen.

Lees meer over coaching bij herstel van stressklachten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/coaching-bij-herstel-van-stressklachten/

Actueel

Evenementen