Coaching bij herstel van stressklachten

Coaching bij herstel van stressklachten
coachen Coaching conflictcoaching Merlijn Advies Groep stress en burn-out coaching

Iedereen kent stress. Het is dan ook een heel normaal verschijnsel. Zonder stress zouden we ’s ochtends niet uit bed komen. Het is een inspanning die nodig is om bedreigende situaties het hoofd te bieden, maar ook voor het gewone leven: werken, sporten, voor kinderen zorgen, studeren, koken, voor het doen van leuke en minder leuke dingen. Zonder stress zouden we niet overleven. Je hebt dus elke dag stress. Het geeft energie om te leven en extra kracht om bijzondere prestaties te leveren.

Wanneer wordt stress een probleem?

Stress wordt pas een probleem als er onvoldoende hersteltijd is. Hersteltijd is nodig om alle energie die door stress wordt verbruikt weer aan te vullen. Als dat evenwicht er is blijf je optimaal functioneren en ben je vitaal. Herstellen doe je door ontspanning, een goede nachtrust en gezonde voeding. Dat klinkt heel vanzelfsprekend en makkelijk, maar dat is het voor veel mensen niet. Zonder herstel bouw je een ‘energieschuld’ op. Als reactie op je gebrek aan energie gaat je lichaam in eerste instantie nog wat harder werken, maar op een gegeven moment houdt het op. Lichamelijke en cognitieve klachten zijn het gevolg, vermoeidheid, gespannenheid, slaapstoornissen, maag/darmklachten, concentratie- en geheugenproblemen en besluiteloosheid. Je raakt neurohormonaal ontregeld. Je bent uit balans.

Coaching bij stressklachten in 3 fasen

De begeleiding naar herstel van stressklachten gebeurt in 3 fasen volgende de CSR methode.

Fase 1: stoppen met roofbouw en bevorderen herstelvermogen
Bij ernstige stressklachten ben je fysiologisch ontregeld. Het is dus het belangrijkste om eerst fysiek te herstellen. Dit vraagt om te stoppen met roofbouw. De activiteiten die energie slurpen en jou hebben uitgeput, dien je per direct te stoppen. Waar het in deze fase om gaat is dat de balans tussen inspanning en ontspanning wordt hersteld. Je coach ondersteunt je in deze fase met leefregels die je fysiek herstel bevorderen.

Fase 2: opbouw vitaliteit en verbetering zelfmanagement
Als er meer energie is en voldoende herstel, kan er aandacht worden geschonken aan de factoren die ertoe hebben geleid dat je over je grenzen gaat. Daarin spelen psychologische factoren en persoonlijke ontwikkeling een rol. Iemand die bekend is met stressklachten, heeft er baat bij niet alleen zijn energie, maar ook zichzelf te leren managen. Dan pas zijn de voorwaarden gecreëerd om nieuw gedrag en een andere werkhouding aan te leren. In de coaching onderzoeken we samen volgens welke patronen je al je hele leven leeft. Patronen die je ver gebracht hebben, laat je niet zomaar los. Je hebt gezond zelfmanagement en persoonlijke groei nodig voor duurzaam herstel.

Fase 3 verdere opbouw conditie en re-integratie
In de laatste fase werk je verder aan conditie opbouw en verantwoorde terugkeer naar werk. Het is belangrijk dat de re-integratie zodanig verloopt dat je met plezier terug gaat naar je werk, dat je het aan kunt en de kans op terugval minimaal is.

Voorkom een burnout

Als je eenmaal burnout bent is de weg naar duurzaam herstel vaak lang. Herstel van fysieke en emotionele uitputting door jarenlange roofbouw is geen quick fix. Bewustwording van jouw energiegevers- en nemers en stressbronnen is essentieel om langdurige stressklachten te voorkomen. Hard werken is niet erg, als je steeds maar weer voldoende kunt herstellen. Leer je lichaam kennen, voel hoe het met je gaat en acteer daarnaar. Dus heb je last van stressklachten, neem dan tijdig actie om erger te voorkomen. Een coach kan je hierbij ondersteunen.

Lees meer over stress en burn-out coaching:

https://www.merlijngroep.nl/conflictoplossingsmethode/stress-en-burn-out-coaching/