Werken met de nieuwe Omgevingswet

De Omgevingswet stimuleert duurzame projecten
conflict Mediation Mediator specialisatie Merlijn Advies Groep overheid trainingen

Omgevingswet 2022

In 2022 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Kort gezegd brengt deze wet minder gedetailleerde regels en meer ruimte voor maatwerk. Er komt meer aandacht en ruimte voor het realiseren van doelen en wensen (belangen). Dit betekent een hele andere manier van werken voor de betrokken ambtenaren: meer nadruk op informele aanpak (PCMO) en integraal werken.

Effectief professioneel communiceren

Naast het aanscherpen van inhoudelijke expertise wordt het effectief professioneel communiceren nóg belangrijker. Denk aan:

  • luisteren, samenvatten en doorvragen;
  • omgaan met emoties en weerstanden;
  • belangen in kaart brengen in een complex werkveld (interne organisatie, burgers, belangengroepen, bedrijven en andere overheden);
  • advies, onderhandelen en bemiddelen;
  • voorkomen, herkennen en de-escaleren van conflicten.

Merlijn en de Omgevingswet

Merlijn is nu reeds doende om de kennis van haar diverse, hier relevante werkterreinen (o.a. mediation, vertrouwenspersoon en beleidsbemiddeling) te integreren tot een speciale opleiding plus implementatie en begeleidingsmogelijkheden voor ambtenaren die de nieuwe Omgevingswet in hun takenpakket krijgen.
Interesse? Wij sparren graag met u om een training op maat voor u te maken! Neem contact met ons op via 073 532 3582 of info@merlijngroep.nl.

Lees meer over de omgevingswet:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/merlijn-a-la-carte-voor-de-omgevingswet-waarop-moet-je-allemaal-letten/

Lees meer over ons trainingsaanbod in overheidsland:

https://www.merlijngroep.nl/blog/trends-in-overheidsland/