Merlijn á la Carte voor de omgevingswet; waarop moet je allemaal letten?

Merlijn á la Carte voor de omgevingswet; waarop moet je allemaal letten?
Mediation overheid trainingen Vertrouwenspersoon

Voorgerechten – De Omgevingswet

• Scannen
Detecteren van snel-servicezaken (circa 30%) en afhandelen van deze zaken waarbij de klantvriendelijkheid een belangrijke plaats inneemt. Ook zal hier met regelmaat slecht nieuws moeten worden gebracht. Onderzoek toont keer op keer aan hoe belangrijk het is dat er mondeling contact wordt opgenomen voorafgaand aan een afwijzing. Sommige gemeenten werken al met conflict kwaliteitsmanagers die getraind zijn om snel een aanvrager en de achtergronden te scannen.

• Branding
Onderzoeken welke wensen er leven bij de medewerkers van primair en de diverse interne en vaste externe deskundigen. Integraal samenwerken vergt nieuwe vaardigheden en de onderlinge afhankelijkheid en tijdsdruk veranderen de werkrelaties ingrijpend.

• Trainen van het kernteam: gespreksleiders, intakers en/of dossiereigenaren/casemanagers, observatoren, secretaris, coach etc.
Deze medewerkers staan aan de basis van het succesvol integreren van de omgevingstafel. Merlijn beschikt over meer dan 25 jaar ervaring voortkomend uit de juridische vaardigheidstrainingen, de trainingen op het gebied van medezeggenschap alsmede de tools van mediator, om deze training op maat aan te bieden. De training is ook heel geschikt om in samenwerking met andere gemeenten in de regio te organiseren.

• Belangen
Alle betrokkenen moeten kunnen denken in belangen. Belangen vormen de meetlat (kader, beleid, rechtsbeginselen, criteria, randvoorwaarden) om oplossingen te vinden en bepalen de wijze (wensen, doelen, drijfveren) waarop oplossingsgericht kan worden samengewerkt. Merlijn biedt daarvoor twee grondplannen: (1) het onderhandelingsmodel ontwikkeld aan de universiteit Harvard en (2) CSM (Creative Problem Solving), ontwikkeld aan de universiteit van Buffalo. Ervaring leert dat medewerkers slechts sporadisch kennis genomen hebben van de kunst van het onderhandelen en nauwelijks daarin getraind zijn.

• Formuleren
Naast de mondelinge communicatie verdient de schriftelijke vastlegging bijzondere aandacht. Merlijn verzorgt al meer dan 25 jaar trainingen op het gebied van schrijfvaardigheden (brieven, mail, besluiten, processtukken) in de juridische context. We werken uitsluitend met gespecialiseerde docenten.

Hoofdgerechten – De Omgevingswet

• A.I.
Gemeenten werken met diverse digitale systemen. Merlijn beschikt werkt samen met AI deskundigen, zodat een training desgewenst aansluit bij de gebruikte software (website, intakeformulieren, zaaksysteem, VTH-systeem, etc.). De doelstelling om gelijktijdige en transparante informatiestromen te realiseren vraagt ook speciale aandacht voor website, telefoon, email en wellicht appen..

• Casusdag
Merlijn heeft in samenwerking met ambtenaren uit het werkveld die al werken binnen het concept van de omgevingstafel een basisplan ontwikkeld voor een integrale trainingsdag aan de hand van een concrete casus. Uiteraard kan in overleg de casus worden aangepast. Daarnaast beschikt Merlijn over binnen het terrein van de omgevingsweg over ervaren trainingsacteurs die de rollen van externe betrokkenen (aanvrager, buren, belangenverenigingen, etc.). Er kan gekozen worden voor het door uw gemeente ontwikkelde plan van aanpak of het Harvard- dan wel het CPS-model.

Nagerechten – De Omgevingswet

• Monitoren
De nieuwe werkprocessen hebben grote impact op de medewerkers en de termijnen en de wijze waarop met het meer transparante proces van gelijktijdige informatie moet worden omgegaan. Merlijn heeft diverse grote projecten begeleid in het kader van de andere aanpak (Prettig Contact met de Overheid).

• Training “on the job”
Trainers van Merlijn zijn ervaren om mensen te helpen in de dagelijkse praktijk en aan te sluiten bij de behoeften van uw medewerkers, ze te empoweren en op persoonlijke leest geschoeid te voorzien van zakelijke handvatten en vaardigheden.

• Intervisie en supervisie
Het is aan de organisatie om een vorm te vinden, de integrale samenwerking te begeleiden en te verbeteren. Moderne termen als scrum, agile en LEAN zijn Merlijn bekend. Merlijn wilt u graag ondersteunen op een wijze die is gebaseerd op úw situatie, úw digitale systemen en úw manier van samenwerken. De achtergrond van de trainers is veelal een juridische, thuis in het omgevingsrecht, en zeer ervaren in onderhandelings- en communicatietrainingen.

• Terugkomdagen
Deze dagen kunnen in overleg geheel op maat gemaakt worden. Vaak is er belangstelling voor het werken met cases uit de praktijk.

Lees meer over de nieuwe omgevingswet:

https://www.merlijngroep.nl/blog/werken-met-de-nieuwe-omgevingswet/