Discriminatie? Wat kan een mediator doen?

Discriminatie? Wat kan een mediator doen?
Mediation Merlijn Merlijn Advies Groep

Wat kan een mediator doen en laten om discriminatie te verminderen?”

Kopt een artikel uit het Tijdschrift Conflicthantering, geschreven door Jolanda Elferink. Bij discriminatiezaken is de kans groot, dat er een procedure loopt of al heeft gelopen en dat de klacht gegrond of ongegrond is verklaard. Ook binnen een team kunnen er meningen zijn gevormd, over wanneer iemand discrimineert, die nogal kunnen verschillen. Daardoor kunnen spanningen ontstaan, waardoor het samenwerken minder goed gaat of zelfs vastloopt. De onderlinge relatie is dan verstoord.

De rol van mediation

Voor het herstel van de relatie is mediation een goede optie. Mediators hebben een groot aantal tools om verschillen van inzicht te hanteren.

Maar hoe ga je specifiek om met discriminatie? Hoe zorg je ervoor dat de relatie niet verder verslechtert?

Laat je in ieder geval niet verleiden tot een inhoudelijke discussie over wat discriminatie wel of niet is. Dat is niet helend en de kans is groot dat er geen overeenstemming wordt bereikt. Het is geen abstracte wetenschap.

Wat kun je als mediator wel doen?

Ga op zoek naar overeenkomsten. Laat mensen, hiervoor, hun ervaringsverhalen vertellen. Als deze verhalen de ander persoonlijk raken, leeft de ander zich in en vermindert de weerstand van zelf. Door het zien van de ander groeit de wens om hem of haar geen pijn te doen.

De narratieve mediation, waarbij partijen worden uitgedaagd hun verhalen te vertellen, is een mooie vorm voor deze problematiek.

Praktische tips om discriminatie te verminderen

  1. Geef mensen opdracht om zich in te leven in de ander, voordat die zijn of haar ervaringsverhaal vertelt, zodat ze zelf makkelijker overeenkomsten gaan zien.
  2. Geef mensen de ruimte om te leren de confrontatie aan te gaan met hun eigen vooroordelen en stereotypen. Zo creëer je bewustwording. Maak hierbij wel duidelijk dat het om een leermoment gaat en geef geen oordeel over die vooroordelen.
  3. Betrek de formele en informele leiders van de groep bij het ontwikkelen van een nieuwe sociale norm.

Graag het volledige artikel uit het Tijdschrift voor Conflicthantering lezen? Download het artikel.

Lees meer over discriminatie:

Wij zijn met meer – leer over polarisatie, discriminatie en radicalisering