Een vertrouwenspersoon óf coach?

Een vertrouwenspersoon óf coach?
coachen Coaching Geheimhouding Merlijn Merlijn Advies Groep trainingen Vertrouwen Vertrouwenspersoon

Wie zou je het beste kunnen helpen? Een VP of een coach?

Niet lekker op je werkplek

Wanneer je merkt dat je met lood in de schoenen naar je werk gaat, ga je daar natuurlijk over nadenken. Waar zit het in? Het werk? De manier van leidinggeven? Als onprettig ervaren gedrag van collega’s of leidinggevenden? Het is niet altijd makkelijk om precies te duiden, waar het in zit. Het is dan goed te overwegen wie jou zou kunnen helpen. Je weet van het bestaan van een vertrouwenspersoon; je hebt misschien gehoord van de mogelijkheid van ondersteuning door een coach? Maar hoe regel je zoiets en hoe werken die, wat is het verschil tussen een vertrouwenspersoon en een coach? Op deze vragen krijg je antwoord in dit blog.

Vertrouwenspersoon

Als je naar een vertrouwenspersoon gaat, zal die op een voor jou veilige locatie met je in gesprek gaan over wat je ervaren hebt, over wat je nodig hebt om uit de huidige situatie te komen. De vertrouwenspersoon bespreekt met je hoe je het weer beter kunt hebben op je werk, wat jij kunt doen, wat de rol van anderen daarbij is. Jij hebt en houdt daarin zelf de regie, de gesprekken met de vertrouwenspersoon gaan buiten medeweten van je leidinggevende om. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, behalve als er sprake is van een misdrijf. De vertrouwenspersoon denk met je mee wat jou zou kunnen helpen om uit de ongewenste situatie te komen. Aan gesprek(ken) met de vertrouwenspersoon zijn geen kosten voor jou verbonden als je bedrijf een interne of externe vertrouwenspersoon beschikbaar heeft gesteld voor de medewerkers. Uit dat contact zouden bepaalde vormen van coaching als mogelijke oplossing kunnen worden voorgedragen. Geen vertrouwenspersoon intern aanwezig, maar wel interesse om dit te hebben? Lees meer over de 4-daagse basisopleiding tot vertrouwenspersoon.

Individuele coaching

Kies je voor individuele coaching, dan bespreek je met een coach wat jouw ontwikkelingsvraagstuk is. Je wilt bijvoorbeeld beter leren nee zeggen of voor een betere balans tussen werk en privé zorgen. Als je werkgever de coaching betaalt, is er daarover ook afstemming met de leidinggevende. Veelal zal de coach met jou en de leidinggevende een startgesprek hebben om met elkaar te bespreken waarop de coaching zich zal richten. Daarna ga je met de coach aan de slag. Die gesprekken zijn wel vertrouwelijk zodat je je vrij genoeg voelt om met de coach te delen wat er bij je speelt. Aan het eind van het coachtraject volgt er weer een evaluatiegesprek met je leidinggevende erbij om die op hoofdlijnen terug te geven wat je hebt geleerd bij de coaching, zodat het geleerde eveneens in je werk geborgd kan worden.

Teamcoaching

Het kan ook zijn dat je bij de vertrouwenspersoon of bij de intake met een coach erachter komt dat er een andere vorm van coaching nodig is. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan teamcoaching. Als jij last hebt van een patroon dat in het team zit, dan zal individuele begeleiding jou vast sterker maken maar het patroon in het team nog niet oplossen. Daarvoor is een interventie binnen het team nodig. Daarbij kan gekeken worden hoe het staat met de ordening in het team; wie speelt welke rol en functioneert dat goed op die manier? Er is bijvoorbeeld sprake van een manager die veel afwezig is, en een informeel leider in het team die de boel draaiende houdt. Maar die beweging creëert veel geroddel en gedoe binnen het team. Teamcoaching biedt dan een mooie oplossing om dit bespreekbaar te maken.

Conflict- of leiderschapscoaching

Als jij als individu last hebt van wat er in het team gebeurt, dan kan er bijvoorbeeld ook sprake zijn van een conflictsituatie met iemand uit je team, een collega of je leidinggevende. Leren van wat er in een conflict gebeurt, en onderkennen wat ieders eigen aandeel daarin is, geeft weer handvatten om er in voorkomende gevallen beter met elkaar uit te komen. Conflictcoaching kan jullie dan daarbij helpen. Of het feit dat jij last hebt van een manager die nog weinig ervaring heeft met het leidinggeven van jullie team, kan een aanleiding zijn om de manager te laten ondersteunen met leiderschapscoaching.

Blijf niet alleen met je gevoel

Zoals je ziet, kunnen er veel verschillende oorzaken en dus ook oplossingen zijn wanneer jij je niet lekker voelt op je werkplek. Het is dus vooral belangrijk dat je er niet alleen mee blijft zitten!

Bij twijfel wat te doen, kun je starten met een gesprek met de vertrouwenspersoon, die met je mee kan kijken wat jij in die situatie nodig hebt, bijvoorbeeld de inzet van een vorm van coaching of iets anders.

Heb je vragen hierover, neem dan contact op met Merlijn. Wij helpen je bij het vinden van de juiste weg.

Geschreven door:

Elizan van Ommeren (kwaliteitsmanager Vertrouwenspersoon) en Mayke Smit (kwaliteitsmanager Coaching)

Lees meer over de vertrouwenspersoon en / of coaching:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/rol-vertrouwenspersoon-arbeidskwesties/

https://www.merlijngroep.nl/actueel/waarom-de-opleiding-vertrouwenspersoon-bij-merlijn-volgen/

https://www.merlijngroep.nl/conflictoplossingsmethode/conflictcoaching/