Onderhandelingsakkoord: een nieuwe cao voor provinciemedewerkers

onderhandelingsakkoord cao
CAO Merlijn Advies Groep overheid provincies trainingen

Onderhandelingsakkoord

Er is een akkoord tussen het IPO en de vakbonden. Naast een loonsverhoging en een eenmalige uitkering van € 500,-  bruto zijn er ook beleidsmatige wijzigingen.

Vervallen van prestatiebeloningen en bonussen

Zo stopt het beleid voor variabel belonen. Prestatiebeloningen en bonussen komen te vervallen. “Een trendbreuk die goed past bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers”, schrijft vakbond FNV. Het budget dat voor die persoonlijke ontwikkeling al beschikbaar was, wordt per 1 januari 2018 met 0,75 procent verhoogd.

Persoonlijk Ontwikkelbudget

Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Die krijgen een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) van € 5000,-  per 5 jaar. Medewerkers zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Zij gaan met hun leidinggevenden in overleg over een zinvolle invulling van hun ontwikkeling en een daarbij passend opleidingstraject.
Voor de aanbieders van trainingen en opleidingen betekent dit een serieuze uitdaging om het eigen aanbod helder te profileren in het licht van ontwikkelingsmogelijkheden van deze medewerkers.

Merlijn Groep biedt o.a. de volgende trainingen voor overheidsmedewerkers:

Daarnaast zou men een volledige opleiding kunnen volgen tot (gecertificeerd) mediator, interne of externe vertouwenspersoon of conflictcoach!

Overige afspraken

Verder zijn er afspraken gemaakt over de duur van de WW.
De nieuwe cao is tot stand gekomen door veel samenwerking vooraf. Samen als werkgever en werknemers oplossingen zoeken waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit heeft geleid tot meer draagkracht en meer acceptatie van de nieuwe cao die zal ingaan per 1 januari 2017.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/medezeggenschap-blog/een-nieuwe-kijk-op-medezeggenschap/