Je ogen zijn de spiegels van je professionaliteit

Je ogen zijn de spiegels van je professionaliteit
coachen conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode Merlijn Merlijn Advies Groep

Wat zou de duivel zien als hij in de spiegel kijkt?

Bij conflicthantering – en in andere werkvelden – houd je als professional mensen een spiegel voor. Anders dan bij een gewone spiegel, waarin onze buitenkant wordt weerspiegeld, toon je de ander wat zijn innerlijke gesteldheid (vertaald in zijn gedrag) met iemand anders kan doen. Als je de ander een blik geeft als een basilisk, kan de ander zich dood schrikken.
Een basilisk is een mythisch reptiel met vleugels, vogelpoten (meestal twee, maar soms wel acht), een kronkelende staart met schubben, en een hanenkop met kwaadaardig gele ogen en een slangentong. De basilisk was een dier uit de onderwereld, waardoor hij een afgrijselijke stank met zich meedroeg. Volgens de mythe geldt dat wie de blik van een basilisk ziet, sterft. Een basilisk sterft
zelf als hij een haan hoort kraaien of (ironisch genoeg) als hij zichzelf in de spiegel ziet.

Als je die blik spiegelt, is dat een heftige interventie voor degene die het aangaat. Als je timing niet goed is of de mate van vertrouwen (nog) te gering, is het heel goed mogelijk dat de ander kwaad wegloopt (de blik kaatst naar jou terug). In een een-op-eengesprek is echter meer ruimte. Het is een ultimum remedium voor mensen die aan tafel non-stop destructief gedrag vertonen en de sfeer vergiftigen. Door ze flink de schrik aan te jagen, worden ze gedwongen om stil te staan bij hun gedrag.

 

Meer weten over effectieve conflictaanpak? Ga dan naar www.merlijngroep.nl.

Deze tekst is afkomstig van de Coachingskalender 2021

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/conflict/