Bartels | mevrouw mr C.J.G.M. Bartels (Chantal)

Chantal is werkzaam als MFN-registermediator, teamcoach, gecertificeerd vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit en jurist.

Zij heeft bijna 20 jaar in de advocatuur gewerkt en werkt nu alleen nog als mediator, (team)coach en vertrouwenspersoon.
Chantal doet mediations van samenwerkingsgeschillen tussen zakelijke partners, medewerkers (teams) of werkgever/werknemer. Daarnaast werkt zij als teamcoach met teams die zich verder willen ontwikkelen in communicatie, conflictvaardigheden en samenwerking. Ook begeleidt zij als coach werknemers bij professionele ontwikkeling (o.a. communicatie- en conflictvaardigheden) en ter preventie van stress en burn out.
Ten slotte werkt Chantal als vertrouwenspersoon bij organisaties waarbij zij casuïstiek rondom ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties begeleidt. 

Zij is vanuit haar achtergrond in de advocatuur, goed ingevoerd in de zakelijke en commerciële belangen van cliënten met ook aandacht voor alle persoonlijke zaken die daarbij horen. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de mens achter het verhaal, in wat de betrokkenen daadwerkelijk beweegt en in beweging brengt. Vanuit die interesse heeft zij opleidingen gevolgd in Transactionele analyse, NLP en systemisch werk.

Chantal geeft als mediator, coach en vertrouwenspersoon doelgericht sturing bij het vinden van eigen oplossingen. Zij wordt door haar cliënten gewaardeerd om haar betrokkenheid en praktische, resultaatgerichte aanpak. 

 
 

Specialismen