De jaarlijkse train-de-trainer dag bij Merlijn Groep

De jaarlijkse train-de-trainer dag bij Merlijn Groep
conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Mediation Merlijn Advies Groep trainingen

Een kort verslag van de Train de trainerdag op 20 november 2019 in Kasteel Montfoort

Jaarlijks organiseert Merlijn een dag voor haar trainers. Dit jaar was het doel van de dag de introductie van nieuwe werkvormen voor het gebruik in trainingen. Een tiental oefeningen zijn aan de orde gekomen. Hieronder vind je de oefeningen nog even op een rijtje:

1. Het snelle welkom

Iedereen staan en dan iedereen begroeten. Dit betekent iemand aankijken, groeten en dan naar de volgende. Dat deden we een aantal minuten.

2. De check-in

Een oefening waarbij iedereen in een kring gaat staan, zodanig dat de deelnemers elkaar aankijken en dan zeg je in een woord wat je komt halen of doen.

3. De Picasso oefening

Iedere deelnemer krijgt een stift en een stapel A-4tjes of een bloknoot. Iedereen staat in de ruimte en zoekt een partner. De opdracht is om hem of haar aan te kijken terwijl je zijn of haar gezicht tekent. Nadat de tijd op was, gaf je je partner jouw tekening en kreeg jij de tekening die van jou gemaakt is. Daarna ga je snel op zoek naar de volgende. Dit doe je verschillende keren achter elkaar. Deze dag een keer of 7.

Uit de verzameling tekeningen kies je de tekening die jou het meeste zegt. Daar schrijf je je naam op en ook een activiteit die jou uit de comfortzone haalt.

4. Comfort, Stretch and Panic

Theorie over comfortzone, stretch en paniek volgde. Aan de hand van de gekozen tekening ga je in gesprek met twee of drie andere deelnemers. Hoe ziet iemand aan jou dat je in je comfortzone ziet? Hoe ziet stretch eruit? Paniek?

5. De post-it oefening

De vraag waar het om draaide was: ‘wat heb je nodig als trainer/facilitator?’ Deze vraag was relevant voor de volgende drie gebieden:

  1. Tools/skills
  2. Mindset
  3. Kennis

Aan de muren hingen voor elk gebied twee flip-overvellen. Iedere deelnemer schrijft wat hij/zij belangrijk acht op een post-it en plakt deze (met naam erbij) op het flipovervel. Bij ieder vel staan een vijftal deelnemers. Als de tijd om is, loopt het groepje naar het volgende vel. Een blijft achter om uit te leggen aan het nieuwe groepje wat is opgeschreven en waarom. Dit om dubbelingen te voorkomen. Bij het laatste gebied moet het groepje ook een prioritering aanbrengen. Welke antwoorden zijn echt het belangrijkst bij je werk als trainer?

6 Centreren / Reflecteren

Een spiraaloefening:

Vouw een A4-tje in vieren zodat er vier vlakken ontstaan. Nummer deze vlakken 1 tot en met 4. Teken dan een spiraal in het midden. Doe dit geconcentreerd en nauwkeurig.

Reflectieoefening:

Gebruik de verschillende vlakken om de volgende vier vragen in te beantwoorden.

  1. Mijn grootste inzicht van deze ochtend is….
  2. Wat ik nodig heb van collega’s, de organisatie waar ik aan verbonden ben en mezelf voor vernieuwing is…
  3. Om ruimte voor deze vernieuwing te maken moet ik stoppen met…
  4. Waar ik mee ga starten is…

Ga in gesprek met je buurman of vrouw over deze antwoorden.

7 Stinky Fish

Een oefening om je grootste zorg op tafel te krijgen. Datgene waar je echt liever niet over praat, dat wat je stilhoudt. Met als resultaat dat de zorg verder suddert en een vieze stinkende vis wordt.

Een variant op deze oefening is: het steentje in je schoen.

De tegengestelde optie is de Shining Jewel: waar gaat je hart sneller van kloppen?

8 De eco-cycle oefening

Een oefening op basis van de lemniscaat, het teken voor oneindigheid.

Zet al je activiteiten op papier en nummer deze. De oefening werkt het beste als je tussen de 10 en 20 activiteiten benoemd.

Als je dat hebt gedaan krijg je een A4 met daarop de lemniscaat. Daar kun je de verschillende activiteiten (gebruik hiervoor de nummers) aangeven. Iedere activiteit mag maar een keer voorkomen. Het doel van de oefening is om te kijken hoe het gaat. Stagneren er activiteiten? Zo ja, kun je zien waarom? Besteed je er onvoldoende tijd of energie aan, of is de automatische piloot ingezet en blijf je vasthouden aan wat werkt (comfortzone)? Moet je de boel omploegen of zelfs vernietigen om ruimte te creëren voor innovatie?

9. Reflectie-oefening

Bespreek de lemniscaat met een andere deelnemer. Reflecteer en kijk samen naar waar de verbeteringen kunnen zitten.

10. Check-out oefening

De afsluitende oefening. Hoe sta je er nu bij? Iedereen zegt hardop wat hij of zij voelt, te beginnen met ‘Wij zijn [zelfgekozen zelfstandig naamwoord toegepast op jouw interpretatie van de situatie]’

Spelen met tijd en de grootte van groepen

Gedurende de dag en tijdens alle oefeningen werd er gespeeld met tijd. Je kunt mensen net zo lang als je wilt over iets laten praten. Tip was dan ook om te kijken hoe veel tijd je deelnemers wilt geven voor een bepaalde oefening en waarom. Als er minder tijd is, hoe kun je dan tijd besparen. Veel is te winnen door dingen niet klassikaal te doen maar in twee of drietallen.

Tijdens deze dag is er gezamenlijk, individueel in kleine groepjes en in tweetallen geoefend. Hoe kleiner de groep, hoe minder tijd nodig voor de oefening.

Steekwoorden van de dag

Als laatste nog een aantal steekwoorden die de dag kenmerkten: verbinding, reuring, herkenning, vernieuwen, ontmoeting – ont-moeten – moed, confronterend, persoonlijke reflectie op werk, energie, zin, creatief, nieuwe ideeën

Organisatie

De dag werd georganiseerd door Misschief Makers.

Lete Hulscher en Casimir Morreau waren de facilitor.

Lees meer over Mediation:

https://www.merlijngroep.nl/blog/een-gecertificeerde-opleiding-tot-mediator-online-volgen/