Conflict is geen vies woord

Conflict is geen vies woord
Agressie Communicatieve vaardigheden conflict conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Merlijn Merlijn Advies Groep trainingen

Cheryl en Jamal hebben relatieproblemen. Jamal vindt het doodeng en frustrerend dat Cheryl steeds ruzie maakt, terwijl Cheryl bang is dat Jamal niet voldoende om haar geeft, omdat hij conflicten vermijdt. Alleen al door het woord ‘conflict’ slaat hij op tilt.

Taboe?

We gebruiken woorden als ‘liefde’, ‘seks’ en ‘relatie’ zo gemakkelijk, waarom is het woord ‘conflict’ dan taboe? Want bij relaties horen conflicten, groot en klein. Door conflicten leer je elkaar beter kennen en merk je hoe belangrijk de relatie voor je is. Want zeg nou zelf, als iemand je niets doet, is die dan de moeite waard om de strijd mee aan te gaan?

Conflict vermijden

Jamal vertelt dat hij uit een conflictmijdend gezin komt. Zodra hij ruzie kreeg met een van zijn broers suste zijn moeder de boel of moesten ze naar hun kamer tot ze afgekoeld waren. Door ruzie te maken, kwets je anderen en maak je dingen onherroepelijk kapot. Zo heeft hij geleerd dat ruzie maken niet mag, zeker niet als het gaat om iemand die je lief is. Hij weet ook niet goed hoe hij ruzie kan maken, sterker nog, hij merkt dat hij, net als zijn moeder, ieder conflict in de kiem probeert te smoren.

Vanzelfsprekend ruzie maken

Cheryl komt uit een gezin waar openlijk over van alles werd gecommuniceerd. Ook als je iets vervelend vond. Voor haar is het vanzelfsprekend anderen aan te spreken op hun gedrag, hoe eerder hoe liever. Want als je dingen laat sudderen, gaan ze stinken. Relaties zijn zo sterk als de moeite die je er voor neemt en dat doe je ook door ruzie te maken. Daarmee geef je jezelf bloot en laat je zien dat je in de relatie wilt investeren. En natuurlijk kwets je anderen daar niet mee, je bent er toch zelf bij en je laat het toch niet zover komen?

Conflict als proces

Wat veel mensen niet beseffen is dat een conflict geen situatie is, maar een proces. Het begint met een verschil van mening en kan uitgroeien tot een slag op leven en dood en tussen die twee uitersten zijn zoveel varianten. Voor de ouders van Jamal had het woord ‘conflict’ de betekenis van een ver uit de hand gelopen ruzie, in feite het eindpunt van een conflictescalatie. Voor de ouders van Cheryl had het woord ‘conflict’ de betekenis van een eenvoudig verschil van mening, waar je goed overleg over kunt hebben. Zij zagen conflicten vooral als het begin van een dialoog die leidt naar begrip en waardering.

Praten over achtergrond voor meer begrip

Door met elkaar over hun achtergrond te praten, ontstaat begrip. Cheryl ziet ineens dat Jamal juist enorm van haar houdt en daarom conflicten mijdt. Jamal ziet ineens dat alle energie en moeite die Cheryl in ruzies steekt een teken zijn van haar liefde voor hem. Terwijl ze juist het tegenovergestelde dachten. Ze spreken af om samen te gaan oefenen. Jamal gaat leren om conflicten aan te gaan en Cheryl gaat leren om wat “geweldlozer” te communiceren.

En hoe zit het bij jou?

Hoe werd vroeger bij jou met conflicten omgegaan en hoe ga jij nu om met conflicten? Als jij na lezing van dit blog ook wilt oefenen in conflictvaardigheid, download dan eens de ‘competentie conflictvaardig’ van internet. Je kunt voor jezelf scoren hoe je je in conflicten gedraagt. Als je iets teveel of te weinig doet, heb je een leerpunt te pakken. Als je bang bent dat je jezelf niet goed genoeg kent, of als je benieuwd bent hoe anderen je zien, kun je een ander vragen om je te scoren.

Als je meer wilt weten over geweldloze communicatie lees dan eens het boek van Marshall Rosenberg: https://www.merlijngroep.nl/literatuur/geweldloze-communicatie/ of typ ‘geweldloze communicatie’ in de zoektermen van de Merlijnsite. Dan vind je o.a. dit blog: https://www.merlijngroep.nl/actueel/de-giraffe-is-het-zoogdier-met-het-grootste-hart/

Je kunt bij Merlijn ook gecoacht en getraind worden in het vaardiger worden in conflicten. Kijk voor coaching op de site;
Als je een training wilt volgen rondom conflictcoaching volg dan de basisopleiding tot conflictcoach.

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/conflict/