Mark Veermans-partner-Merlijn Groep

Veermans | de heer M. Veermans (Mark)

Mark Veermans is specialist op het gebied van ervarend en ontdekkend leren. Sinds 1995 faciliteert hij als zelfstandig ondernemer tal van organisaties in leerprocessen op individueel, team- en teamoverstijgend niveau. Als teamcoach is hij moderator van veranderprocessen. Als trainer verzorgt hij trainingen op specifieke gebieden zoals conflicthantering, provocatief coachen en mediation. Als trainer/acteur biedt hij deelnemers van trainingen gelegenheid zich te bekwamen in vaardigheden en te experimenteren met gedrag. Als mediator houdt hij zich bezig met bestuurlijke conflicten, zakelijke geschillen, burenconflicten en is specialist in omgangszaken na echtscheiding (ook samengestelde gezinnen). Mark heeft een docentopleiding gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Theater. Hij volgde zijn mediatonopleiding bij Merlijn in 2005 en werkt sinds die tijd op freelance basis als partner van Merlijn.

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog