Voor welke slang ben jij bang?

Voor welke slang ben jij bang?
coachen conflict conflictcoaching Conflictoplossingsmethode Merlijn Merlijn Advies Groep

De spiraal omhoog vinden

Bij het escaleren van meningsverschillen dichten conflictpartners elkaar steevast meer macht toe dan ze werkelijk bezitten. Naarmate het conflict groeit, evolueert de ander van neutraal naar vijand, en dan naar een monster als de Leviathan: een mythische, grote, kronkelige zeeslang die al werd genoemd in het Oude Testament en nu nog steeds gebruikt wordt als metafoor voor een ongrijpbare, onbenoembare bedreiging (bijvoorbeeld in de Batmanstrips, de film Leviathan (1989) en het kaartspel Magic). In apocalyptische geschriften, evenals in het latere christendom, wordt de
Leviathan als een voorstelling van de duivel gezien. Zijn kaken worden soms ‘de poorten van de hel’ genoemd. Aan het einde der tijden zal hij de laatste grote slag voeren met de aartsengel Gabriël. Hoe je hem ook leert kennen, je krijgt er al snel een angstaanjagend beeld bij.

Wat kun je als coach doen om cliënten te helpen hun Leviathan te overwinnen? Het gaat in de kern altijd om de beeldvorming in de hoofden van mensen. Langs kronkelwegen en over geitenpaadjes ga je met je cliënt op zoektocht, om langzaamaan zijn wereldbeeld te herscheppen tot iets waarin de conflictpartner geen afstotelijke duivel meer is, maar een mens. Een mens die eigen keuzes heeft gemaakt, op basis van motieven die jouw cliënt waarschijnlijk niet deelt, maar op zichzelf wél begrijpelijk zijn. Vraag naar het begin van de (samenwerkings)relatie, naar de kwaliteiten van de ander, naar de goede momenten uit het verleden. Vraag ook welke kwaliteiten je cliënt zélf kan inzetten. Want eigenlijk gaat het maar om één ding: je eigen regie hervinden en van je Leviathan weer een zeepaardje maken.

Meer weten over effectieve conflictaanpak? Ga dan naar www.merlijngroep.nl.

Deze tekst is afkomstig van de Coachingskalender 2021

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/je-hebt-altijd-een-keuze/