Veel gehoord: mijn ex is een narcist. Wat kunnen advocaten en mediators daarmee?

Een narcistische ex... Wat kunnen mediators en advocaten ermee? - Merlijn Groep
Bemiddelen conflict Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation Mediator Merlijn Advies Groep

Veel gehoord: mijn ex is een narcist. Wat kunnen advocaten en mediators daarmee?

Met enige regelmaat horen onze advocaten en mediators van cliënten dat de (aankomende) ex een ‘narcist’ is. Vaak zijn het de vrouwen die hun ex de stempel ‘narcist’ geven en veelal mannen geven hun ex de stempel ‘borderline’. Interessant was dan ook de uitnodiging die onze advocaat en mediator mr. Sien Smeets, ontving voor een cursus genaamd ‘de narcistische cliënt’. Blijkbaar is er een stijgende behoefte onder advocaten en mediators voor meer informatie over cliënten of wederpartijen met narcistische trekken.

De narcistische ex

Heeft u daadwerkelijk te maken met een narcistische ex, dan bereid u maar voor op een moeizame (v)echtscheiding. Volgens psycholoog dr. Thom van den Heuvel zijn narcisten door hun obsessieve focus op eigen prestaties en belangen erg onvoorspelbaar. Narcisten zijn moeilijk te peilen, manipulatief en kunnen plotseling zeer fel uit de hoek komen. Vaak is er sprake van grootheidswanen en snakken ze naar bewondering. Echter, als de rechter zich kritisch uitlaat of de uitspraak in hun nadeel is, dan reageren narcisten met heftige vijandigheid en heeft de rechter vanzelfsprekend de ander voorgetrokken of een onjuiste beslissing genomen. De narcist zal hoe dan ook achter zijn ‘gelijk’ aan gaan. Hij zal er niet voor terug deinzen om procedure na procedure te starten en zijn ex, waar mogelijk, in een kwaad daglicht te zetten.

In de praktijk….

In de praktijk zijn toekomstige exen minder vaak narcistisch dan we denken. Natuurlijk heeft iedereen in meer of mindere mate ‘narcistische’ trekken. In lastige periodes, zoals tijdens een echtscheiding of  burengeschil, komen deze trekken meer naar boven. Iedereen vindt natuurlijk in eerste instantie dat hij/zij gelijk heeft en dan is het moeilijk om naar het eigen aandeel in het conflict te kijken. Stel echter, dat we daadwerkelijk te maken hebben met een narcistische ex of een ex met borderline. Wat kunnen advocaten en mediators daar dan mee? In ieder geval kunnen zij daar  rekening mee houden bij de behandeling van de zaak. De zaak vergt dan vaak een andere aanpak om tot een goed en gunstig resultaat te komen. U heeft een advocaat nodig die naast kennis van het juridische aspect, ook kennis en ervaring heeft met  psychologische aspecten en stoornissen.

Wat kan onze advocaat hierin betekenen?

Mensen vinden het vaak belangrijk dat de rechter op de hoogte is van eventuele stoornissen bij de toekomstige ex-partner. De vraag is uiteraard; wat kan onze advocaat hiermee. Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Als er geen bewijs is voor het bestaan van de stoornis en de gevolgen daarvan op de opvoedingssituatie, dan kan de advocaat er weinig mee. De rechter mag namelijk louter iets aannemen als partijen het er samen over eens zijn of als er bewijs is. Wanneer het bestaan van de stoornis aangenomen kan worden door de rechter, dan zijn we er nog niet. De rechter zal ook moeten oordelen over de vraag of de stoornis wel daadwerkelijk negatieve gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de kinderen.
Omdat lastige kwesties verschillende emoties met zich meebrengen is het belangrijk dat u zich, in een zo vroeg mogelijk stadium, laat bijstaan door een advocaat. Patstellingen en ellenlange procedures kunnen dan mogelijk voorkomen worden. De advocaten en mediators van Het Wetshuys Advocaten en Mediators hebben zich uitgebreid laten scholen in het behandelen van zeer emotionele scheidingssituaties waarbij cliënten en tegenpartijen betrokken zijn met een persoonlijkheidsstoornis.

Contact

Heeft u vragen over het voorgaande? Onze advocaten en mediators kunnen u verder helpen. Neem vrijblijvend contact op via telefoonnummer 073-5323582 of stuur een e-mail naar info@merlijngroep.nl

Lees meer over echtscheidingen:

https://www.merlijngroep.nl/blog/blog-echtscheiding-misverstanden-over-rechten-plichten-en-de-procedure/