Medezeggenschap, meer dan meebeslissen

Merlijn Medezeggenschap (MMZ) zet zich al meer dan 15 jaar in om ondernemingsraden in heel Nederland efficiënter te maken - Merlijn Groep
Medezeggenschap Merlijn Advies Groep ondernemingsraad OR trainingen

Mijn naam is Zoëll Yan, sinds april stagiaire bij Merlijn.

Voordat ik met mijn stage begon, heb ik geprobeerd om uit te zoeken waar Merlijn Groep zich precies in specialiseert. Ik associeerde Merlijn met name met mediation. Zo verzorgen zij de erkende basisopleiding voor mediators en de vele specialisaties die daarna mogelijk zijn, en daarnaast beschikken ze over een uitgebreid netwerk van aangesloten mediators die worden ingezet bij het oplossen van conflicten.

Recht op meebeslissen?

Een (voor mij) minder voor de hand liggende divisie is medezeggenschap. Net als bij het begrip ‘mediation’, kon ik me geen beeld vormen van wat medezeggenschap nu precies inhoudt. De term ‘medezeggenschap’ kende ik alleen in zijn meest algemene vorm: het recht op meebeslissen. In bedrijfskundige termen is dit nog verder gespecificeerd tot het recht om deel te mogen nemen aan besprekingen en bij besluitvorming binnen bedrijven.

Definities medezeggenschap

Om een duidelijker beeld te schetsen van de betekenis van medezeggenschap, vindt u hieronder enkele andere definities van het begrip’ medezeggenschap’.
Het Lycaeus Juridisch Woordenboek houdt de definitie vrij breed: “Eng.: employee participation: ondernemingsrecht – kunnen deelnemen in een bestuur. Bijv. van een onderneming.”
De website Wattedoenbijontslag.nl werkt de definitie verder uit tot “het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Naast de Wet op de ondernemingsraden, waarin het recht op informatie, overleg, advies en instemming is geregeld, kennen we ook het enquêterecht van het Burgerlijk Wetboek.”
FLOOR stelt dat medezeggenschap in organisaties meestal wordt opgevat als “meer participatie van medewerkers in de onderneming waarvoor zij werken, met als een van de bedoelingen het stimuleren van initiatief en ondernemingsgeest.”
Ook op Wikipedia wordt het begrip verder afgebakend: “Medezeggenschap is het uitoefenen van invloed op de (arbeids)omstandigheden, arbeidsrelatie en de organisatie door werknemers of andere direct betrokkenen, zoals studenten/cliënten (bij onderwijsinstellingen en zorginstellingen) of ouders (bij scholen).”
SER stelt dat “(..) via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer.”
Tot slot de definitie zoals Merlijn die hanteert: “Medezeggenschap is het hart van goed en duurzaam ondernemerschap. In medezeggenschap zijn jaren van kennis en ervaring met de organisatie verzameld. Die kwaliteiten maken medezeggenschap bij uitstek geschikt als eerste medespeler bij besluitvorming over mens en bedrijf. Dát maakt medezeggenschap mede-zeggenschap.”

Merlijn Medezeggenschap

Merlijn Medezeggenschap (MMZ) is al meer dan 15 jaar een apart onderdeel van Merlijn Groep waarbinnen branchegerichte, ervaren trainers en adviseurs zich inzetten om ondernemingsraden in heel Nederland efficiënter te maken. MMZ is een divisie die zich als doel stelt praktisch toepasbare kennis en vaardigheden bij te brengen op het gebied van medezeggenschap middels (maatwerk-) trainingen voor de ondernemingsraad (OR). Praktische toepasbaarheid, branchegerichtheid en betrokken trainers zijn dé drie sleutelwoorden die de kern van Merlijn Medezeggenschap vormen en waarmee Merlijn zich onderscheidt van anderen.
Iets wat vóór mijn stage bij Merlijn nog niet geheel duidelijk was, is dat medezeggenschap en ondernemingsraden (OR) twee termen zijn die vrijwel altijd hand in hand gaan. Immers, de OR behartigt de belangen van het bedrijf vanuit personeelsoptiek. Ook weet ik nu dat medezeggenschap eigenlijk een ontzettend veelomvattend en levendig werkgebied is.

Trainingsaanbod voor de OR

Bent u OR-lid en heeft u interesse in een training voor uw ondernemingsraad? Bekijk hier het complete aanbod van OR-trainingen bij Merlijn!

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/or-maak-contact-met-uw-achterban/