De kracht van verhalen in mediation

Door de verschillende verhalen weer te ontdooien of 'vloeibaar' te maken, kan er weer geluisterd worden. - Merlijn Groep
Bemiddelen conflict Conflicthantering Conflictoplossingsmethode Mediation Mediation techniek Mediator trainingen

Ook in op zich eenvoudig ogende zaken in conflictbegeleiding en mediation blijken de verhalen van mensen vaak zeer uiteen te lopen.

Soms bekruipt mij het gevoel dat de betrokken partijen op totaal verschillende planeten leven. De feiten mogen overeen lijken te komen, maar de verhalen, die zij vertellen wijken onderling enorm af. Allerlei vermoede intenties verwachtingen en interpretaties worden door de vertellers op geheel eigen wijze in hun verhalen verweven.

Gestolde verhalen weer vloeibaar maken

Dat mensen verhalen verschillend vertellen is geen probleem. Dat is heel menselijk! Door onze verhalen krijgen we greep op onze werkelijkheid. Als we deze verhalen echter laten ‘bevriezen’, of nog erger, laten ‘stollen’, zodat wij niet meer open kunnen staan voor verhalen van anderen over dezelfde situatie of gebeurtenis, dán is er echt een probleem en vaak een conflict ontstaan.
Ik vind het mooi om samen met partijen de verschillende verhalen weer ‘vloeibaar’ te maken. Dan kan er weer geluisterd worden en kunnen er níeuwe, zelfs gezamenlijke duurzame verhalen worden gemaakt en verteld.

Narratieve mediation

Narratieve Mediation als stroming baseert zich op het gegeven, dat mensen hun eigen werkelijkheid creëren in de verhalen die zij over hun ervaringen vertellen.
Strijdende partijen creëren veelal sterk uiteenlopende verhalen, die elkaar soms zelfs geheel buitensluiten. Begrip van de wijze waarop mensen hun verhalen vertellen, dus ook hoe de ándere partij zijn verhalen vertelt, biedt ruimte het eigen verhaal bij te sturen en samen met de ander een nieuw gezamenlijk zinvol verhaal te creëren. De mediator kan een actieve en constructieve rol spelen bij het creëren van het nieuwe verhaal. Van groot belang hierbij is dat mediator ook zijn of haar eigen narratieve vaardigheden in ogenschouw neemt en gericht ontwikkelt. Een paar kernvaardigheden: Contextuele Empathie, Narratief Strategische Interactie en Meta Zelfregie. Het zijn natuurlijk vaktermen, die in de workshop tot leven zullen komen.

Training Narratieve Mediation

In het voor & najaar geef ik bij Merlijn de training Narratieve Mediation. In deze training wordt theoretisch en praktisch (doen, oefenen) aandacht besteed aan zowel de Narratieve Mediation volgens Monk & Winslade als aan de Keridwen-methode NZR-Mediation (voor meer achtergrondinformatie zie onder meer het boek: Zelfregie 3.3: Wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen, van drs. Marcel van der Pol, Uitgave Keridwen, 2016).
Klik hier voor data & eventueel inschrijven

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/conflictvaardig/niet-meer-langs-elkaar-heen-praten/