Elferink | mevrouw J. Elferink (Jolanda)

Jolanda Elferink is MfN-registermediator, gespecialiseerd arbeidsmediator, beleidsbemiddelaar, trainer en coach.  
Al ruim twintig jaar verbindt zij zich met plezier aan mensen met verschillende achtergronden en geeft zij leiding aan processen, vanuit haar achtergrond als onderzoeker en begeleider in het sociale domein en sinds 2012 ook als mediator en bemiddelaar. Vanuit een gelijkwaardige verbinding met anderen geeft zij leiding aan processen om samen naar mogelijkheden en oplossingen te zoeken. Vanuit de behoefte van de klant bekijkt ze welke werkwijze het beste past.
Zij heeft ruime ervaring op plekken waar vraagstukken liggen of waar conflicten zijn. Bijvoorbeeld bij overheden en in bedrijven, organisaties, teams, vluchtelingenkampen en families. Zij ‘zoomt in’ op de persoonlijke verhalen en ‘zoomt uit’ om ook te bekijken wat nog verder een rol speelt, om samen de oplossingen te vinden die het beste passen. Zij is hierbij creatief en bekend met verschillende aanpakken en methoden, naast mediation en bemiddeling, ook met ‘waarderend onderzoeken’ (appreciative inquiry), interculturele communicatie en trainingen conflicthantering.
Ze is als mediator geregistreerd bij het kwaliteitsregister MfN, ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en actief bij de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Vereniging Mediators Overheid. Als trainer is zij geregistreerd bij het kwaliteitsregister CRKBO.
Ze heeft diverse publicaties op haar naam staan, zoals ‘Problemen op de werkvloer? Denk eens aan mediation!’ in PW. magazine voor HR-professionals,  ‘Waar ben je bang voor?’ Hoe mediation kan helpen te participeren’ in tijdschrift Sociale Vraagstukken en coachlink en het boek  ‘Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld’. Binnenkort publiceert zij een essay over mediation in het sociale domein (onderdeel van essay-bundel, uitgave van SDU) en een artikel over hetzelfde onderwerp in Tijdschrift Conflicthantering. Over dit laatste onderwerp geeft zij ook lezingen.
 

Lees ook mijn artikelen in de Merlijn blog