Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld

ISBN 9789012396462

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen nog maar groter. Samen met de professional ondersteunen zij kwetsbare mensen.

De auteurs pleiten voor een integrale benadering van zorg en ondersteuning. Hiermee doelen zij op een benadering waarin zorgvrager, mantelzorger, vrijwilliger en professional gelijkwaardige partners zijn. In dit studieboek ligt de nadruk op hun onderlinge verhouding in het zorgnetwerk.

Het eerste deel van het boek biedt een fundament van kennis over mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg en zorgnetwerken. Op dit fundament bouwt het tweede deel verder.

In dat deel staat de praktijk centraal: hoe werkt de sociaal werker het best samen met mantelzorgers en vrijwilligers?

De auteur van Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld is:

Dit boek behoort tot de leestip die Merlijn geeft bij het belang van mediation in de gezondheidszorg. 

Bestellen

Klik hier om het boek Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld te bestellen

Bestel hier