Handboek Mediation

ISBN 9789012399456

Vanwege de fundamentele bespreking van alle onderwerpen die mediation betreffen en vanwege de belangrijke rol die de inhoud van het Handboek vervult bij de certificering van mediators is het één van de pijlers geworden voor het vakgebied mediation. Het Handboek Mediation is de belangrijkste kenbron geworden van de kennis over mediation in het Nederlandse taalgebied.

Mediation wordt meer en meer in het bredere kader van conflictanalyse en conflicthantering geplaatst. Op veel maatschappelijke terreinen gaat het niet zozeer om de exclusieve toepassing van mediation als methode van conflictoplossing als wel om een andere benadering van conflicten als zodanig. Bij de overheid is deze ontwikkeling het duidelijkst zichtbaar.

Meer en meer overheden gaan op een andere manier om met klachten, bezwaren en beroepsprocedures. Met minder juridisering en met betere communicatie. Ook bij de rechtspraak heeft mediation een vaste plaats verworven. Nieuwe toepassingsgebieden zijn het strafrecht en het civiele en administratieve recht.

Bovendien blijken zich binnen het mediationvakgebied verschillende benaderingen verder te ontwikkelen: van faciliterend, naar evaluatief naar transformatief. In dit Handboek is naast de basis voor mediation ook veel te vinden over deze verschillende benaderingen.

De eerste druk van het Handboek verscheen in 2001 op initiatief van de heer H.J. Bonenkamp (Merlijn Groep). Het vakgebied verbreedt en verdiept zich snel. Deze zesde herziene druk is volledig up-to-date. Een scala aan auteurs met uiteenlopende achtergronden en specialismen heeft een bijdrage geleverd, om zo een gedegen inzicht te geven in de kennis die voor mediation onmisbaar is, en om de actuele stand van zaken in de praktijk weer te geven.

In dit boek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

 1. uitgangspunten van mediation
 2. mediation en andere vormen van conflictoplossing
 3. taal en algemene aspecten van communicatie
 4. conflicten, conflictstijlen en conflicthantering
 5. omgaan met emoties
 6. onderhandelen en onderhandelstijlen
 7. besluitvorming
 8. het mediationproces
 9. de betrokkenen bij mediation
 10. mediation met groepen
 11. verschillende benaderingen van mediation
 12. multiculturele communicatie
 13. interventies en communicatiestijlen
 14. juridische aspecten
 15. ethische aspecten
 16. institutionele aspecten
 17. doorverwijzen naar mediation
 18. toepassingen van mediation in Nederland

De auteurs van Handboek mediation zijn:

Door de MfN voorgeschreven boek tijdens de Basisopleiding tot Mediator

Foto Handboek Mediation

Bestellen

Klik hier om het Handboek Mediation te bestellen

Bestel hier