WonenBreburg

Sociale woningcorporatie gericht op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt.

In het verleden hebben wij met veel plezier een aantal keren de OR van de sociale woningcorporatie WonenBreburg mogen trainen. Hieronder een tweetal voorbeeld programma’s van de trainingsdagen die in het teken stonden van ‘invloed uitoefenen en beïnvloedingsstrategieën’ en ‘theorie, rol en taken van de OR’ ;

Hieronder een inkijk in het programma van deze trainingen:

“Invloed uitoefenen en beïnvloedingsstrategieën”

De vraag:
De OR van WonenBreburg was gestart in een nieuwe samenstelling. Hiervoor ontstond de vraag voor een ééndaagse training gericht op invloed uitoefenen en beïnvloedingsstrategieën.

De inhoud:
Er is gestart met technieken uit motiverende gespreksvoering en dan met name met verandertaal. Hier hebben we verschillende oefeningen voor ingezet. Vervolgens is er geïnventariseerd welke beïnvloedingsstrategieën er (onbewust) al gebruikt worden. Daarna zijn de bewuste beïnvloedingsstrategieën besproken en ook geoefend. De drie onderdelen van invloedmogelijkheden in de OR: strategie, communicatie en de WOR zijn geoefend. Ook is er stilgestaan bij wat communicatiestijlen zijn en welke ingezet kunnen worden om invloed te vergroten in de overlegvergadering.

De resultaten:
De kennis om beïnvloedingsstrategieën en communicatiebasisvaardigheden in te zetten die nodig zijn om het OR-werk goed uit te kunnen voeren is vergroot.  Het inzicht in elkaars kernkwaliteiten ten aanzien van beïnvloeding zijn gedeeld. De vraag: ‘hoe kunnen wij als OR gezamenlijk naar buiten treden?’ is beantwoord. Met name de vraag over de invloedmogelijkheden van de OR. De vraag: ‘Hoe zorgen wij ervoor dat wij steeds vroegtijdig worden betrokken?’ als antwoord op deze vraag hebben wij gewerkt met de cirkel van invloed en betrokkenheid. En vanuit de WOR met het initiatiefrecht.

Terugkijkend:
De groep gaf heeft het gevoel om medezeggenschap volwaardig en gemotiveerd krachtig neer te zetten in de organisatie. Een mooie training waarbij de senior-leden openstonden voor de vragen van de nieuwe leden in een zeer constructieve open sfeer met als hoofdthema ‘invloed’. Hierdoor kregen ook de nieuwe leden echt zin in hun toekomstig werk als OR-lid!

 

“Theorie, rol en taken van de OR”

De vraag
De OR van WonenBreburg wilde in het kader van het ontwikkelen van een visie en missie en strategie en de vraagstukken hierover in het bedrijf een training om kennis te nemen van de theorie, de rol en taken van de OR hierin en het praktisch inzetten ten aanzien van het bestuurlijk overleg en  de achterban.

De inhoud
Onderwerpen in het programma waren; Wat is een visie, misie en strategie? Welke verplichtingen legt de WOR op? Hoe weet de achterban in het bedrijf  van de visie? Hoe wordt marketing hierbij betrokken? Wat is de rol van de OR? De basiskennis taken en rollen in het algemeen en de visie op de belangrijkste doelstelling: Informeren, Betrekken en Raadplegen. Met verschillende werkvormen zijn de visie en de missie vastgesteld en een strategie ontwikkeld.

De resultaten
De kennis die nodig is om een visie te ontwikkelen en te beschrijven daarbij de achterban hierover goed te informeren, betrekken en te raadplegen is vergroot. De vraag: ‘hoe kan de OR haar visie en missie naar de achterban duidelijk kenbaar maken?’ is beantwoord. Wat doet de OR wel en wat niet: Een actieplan voor de komende tijd is opgesteld.

Terugkijkend
Een mooie training waarbij het de OR  openstond voor praktische (creatieve) oefeningen gebaseerd op de theorie in een zeer constructieve open sfeer. De deelnemers gaven aan veel inzichten te hebben verkregen en deze ook in de praktijk te gaan toepassen. Het belang van een heldere visie en missie wordt onderkend!

Graag meer informatie of benieuwd wat wij kunnen betekenen voor uw OR? 

Wie is WonenBreburg en waar staan ze voor:

WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Samen met bewoners en andere belanghebbenden, dragen zij bij aan leefbare wijken. WonenBreburg heeft een sterke band met de huurdersvertegenwoordiging (SHW). Zij denken op alle thema’s met de organisatie mee en adviseren bij beleidsbeslissingen. Lees meer

Opleidingen & trainingen

Relevant voor dit soort cases

 • Ook online mogelijk!

  Wet op de Ondernemingsraden (WOR)

  Kennis is macht
  ( 4 Beoordelingen )

  Deze training gaat over hoe de medezeggenschap in de wet op de ondernemingsraden (WOR) is geregeld. Na deze 1-daagse training [...]

  1 Dag
  €595,-
  + accommodatie v.a.€85,-
  BTW nihil
  15-10-2024
 • Ook online mogelijk!

  Voorzitterstraining

  Meer inzicht in eigen functioneren
  ( 10 Beoordelingen )

  Veel voorzitters is het ‘overkomen’ dat ze voorzitter van de OR werden. Ze wilden geen ‘nee’ zeggen, voelden zich verantwoordelijk. [...]

  1 Dag
  €595,-
  + accommodatie v.a.€85,-
  BTW nihil
  26-11-2024

Andere cases

Ook met deze bedrijven hebben wij gewerkt

GGZ

In het verleden hebben wij met veel plezier OR-en, DB’s, VGWM en ODC’s getraind. Over GGZ De geestelijke gezondheidszorg is, als vakgebied van de ge [...]
Lees deze case

Rabobank

In het verleden hebben wij met veel plezier een aantal van de OR-en getraind van de Rabobank. Hieronder een voorbeeld programma van één van de trainingsdagen [...]
Lees deze case