Wat doet een mediator eigenlijk?

Algemene MfN logo - Merlijn Groep
Bemiddelen Mediator MfN

Een mediator is een professioneel opgeleide man of vrouw die kan bemiddelen als er ruzie dreigt of als de ruzie al een tijdje aan de gang is.

Hij doet dat in zes stappen, namelijk door:

  1. van tevoren heel duidelijke afspraken te maken over wat mensen te wachten staat;
  2. met alle mensen die mee willen praten een paar of een aantal gesprekken te voeren;
  3. in die gesprekken de mensen uit te nodigen om hun verhaal te doen;
  4. hen daarna uit te nodigen te vertellen wat ze nu echt dwars zit (dat is gek genoeg vaak helemaal niet hetzelfde als wat mensen eerst vertellen) en wat ze nu nodig hebben en willen;
  5. samen te overleggen over oplossingen voor wat voor die mensen echt belangrijk is;
  6. de uiteindelijk gekozen oplossingen in een afspraak te gieten waarmee de mensen weer verder kunnen in hun leven.

Dat alles kan in een paar weken geregeld zijn. Soms zelfs binnen een paar dagen.

Er zijn vele voorbeelden van problemen tussen u en een ander of tussen u en organisatie waarbij u, gevraagd of ongevraagd, met een mediator te maken kunt krijgen.

Al jaren lang is het heel gewoon om bij een echtscheiding een mediator in te schakelen. Tegenwoordig is dat bijna net zo gewoon als dat u naar een advocaat gaat.

Ook bij andere soorten problemen wordt steeds vaker een mediator gezocht. Denkt u aan burenruzies, arbeidsgeschillen, erfeniskwesties, problemen tussen burger en overheid en onenigheid tussen bedrijven.

Het belangrijkste verschil tussen een mediator en een advocaat is dat een mediator niet partijdig is en een advocaat wel. Een advocaat werkt in principe voor maar één van de bij een meningsverschil betrokken mensen en een mediator werkt om zo te zeggen voor allebei tegelijk.

Het maakt een mediator niet uit wie er wint. Hij zorgt er wel voor dat niet de ene kant alleen maar wint en de andere kant alleen maar verliest. En hij werkt eraan mee dat er goede en eerlijke oplossingen gevonden worden. Het liefst door de mensen aan tafel zelf. Want mensen hebben nu eenmaal het meeste vertrouwen in wat ze zelf bedacht hebben.

U heeft al gelezen dat een mediator heel snel en heel goed voor u kan werken. Belangrijk is ook om te weten dat een mediator helemaal niet duur is.

En tenslotte ook een valkuil: omdat mediation de laatste jaren zo populair is geworden, lopen er een heleboel ‘nepmediators’ rond die onopgeleid en onbekwaam zijn en die u alleen maar op extra kosten jagen en bovendien het conflict zelfs verergeren.

Zoals een topdiner voor twee geen € 1,50 kan kosten, kan een ‘goede’ (bijvoorbeeld echtscheidings)mediation niet voor een vast bedrag van € 500,- worden uitgevoerd.

Wend u voor advies ook NIET tot een van de vele zogenaamd objectieve websites, maar raadpleeg de MfN (Mediationfederatie Nederland) of een van de bij de VOiM (Vereniging van Opleiders in Mediation) aangesloten mediationbureaus.

Lees meer over wat een mediator kan:

https://www.merlijngroep.nl/blog/wat-kan-die-mediator-nu-eigenlijk/