De rol van de Ambtelijk Secretaris in een veranderende omgeving

De Rol van Ambtelijk Sectretaris in een veranderende omgeving- Medezeggenschapper- de heer Drs. S.J.P.G. Soons.
Gesprekstechniek Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Lees meer in het praktijkblad van de ondernemingsraad “Por congressen”, April editie 2016 het artikel over ‘De rol van de Ambtelijk Secretaris in een veranderende omgeving’ geschreven door onze Merlijn Medezeggenschapper Stef Soons.

Of download hier het artikel: De rol van de Ambtelijk Secretaris in een veranderende omgeving– geschreven door Stef Soons

Bekijk ons trainingsaanbod