Vier kapiteins op een schip. Een garantie voor conflicten?

Vier kapiteins op een schip. Een garantie voor conflicten?
Basisopleiding mediator conflict Conflictbemiddelaar conflictcoaching Conflicthantering Conflictoplossingsmethode conflictprofessional Mediation Mediation techniek mediationtraject Mediator Merlijn Advies Groep

Onder de kop ‘De zonen van Wouter Bos’ informeert de NRC Weekend haar lezers over de top van de PvdA. De topman die op afstand van de mensen staat en de macht heeft, lijkt te zijn afgeschaft. De PvdA top bestaat nu uit vier heren. Dus niet een kapitein op het schip, maar wel vier. Als dat maar goed gaat…
Het artikel schrijft verder over de bilateraaltjes die ze onderling hebben. Dijsselbloem en Asscher trekken naar elkaar toe en Samsom en Spekman ook. Het eerste paar is liberaler dan het tweede.

Op het eerste gezicht lijkt dit een vruchtbare bodem voor conflicten. De benodigde ingrediënten zijn er, zou je zeggen. Niemand die de knoop doorhakt en twee par(tij)en….

Maar deze situatie hoeft niet te leiden tot een conflict

Er kan natuurlijk wel een verhitte discussie ontstaan tussen partijen, maar dat betekent nog geen conflict. Een (verhitte) discussie houdt partijen scherp, wat een positief effect heeft op het eindresultaat. Juist doordat de knoop niet door iemand wordt doorgehakt, voelen mensen zich sterker verantwoordelijk.
Dit is vergelijkbaar met wat er hoort te gebeuren in een mediation: beide partijen zijn verantwoordelijk voor het eindresultaat. Partijen participeren op gelijkwaardige basis en als de lucht geklaard is, ontstaat een bereidheid om naar elkaar te luisteren. Partijen formuleren antwoorden op vragen als: ‘Wat willen wij nou eigenlijk bereiken?’ ‘Wat zijn onze gezamenlijke belangen?’ ‘Hoe verschillen we van elkaar?’ Beide partijen komen zo tot een eindresultaat waar ze tevreden over zijn.
De vier kapiteins bereiken dit eindresultaat waarschijnlijk zonder dat de lucht eerst moet worden geklaard.

Sterker nog

Wanneer er wel één kapitein is, hakt deze de knoop door. Met als gevolg dat de gelijkwaardigheid en de gedeelde verantwoordelijkheid van partijen niet nodig zijn. Hierdoor zijn deze minder gecommitteerd met als resultaat minder tevredenheid over het eindresultaat. Een snelle beslissing biedt op de korte termijn zekerheid, maar op de lange termijn kan dit juist aanleiding geven tot conflicten.

Gevierendeeld leiderschap. Een mooi experiment!
Toch nog wel een kanttekening. De visie van de PvdA voor wat betreft de emancipatie van vrouwen in topfuncties, komt in dit verhaal niet tot uiting.
Ik zie het conflict al sluimeren…
Mocht dat echt uit de hand lopen, dan kunnen ze altijd bellen!

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/arbeidsconflict-in-een-wetenschappelijke-omgeving/