Verzoening

Verzoening
conflict Merlijn Advies Groep

Conflicten kunnen er diep inhakken. In mijn praktijk zie ik het zo vaak. Mensen willen graag naar een snelle oplossing. ‘Dan ben ik er van af.’ Maar als een conflict echt zwaar geëscaleerd is, dan werkt dat niet zo. Het conflict heeft impact op je gevoel van eigenwaarde, op je vertrouwen in anderen, op je zekerheid dat je op eigen oordeel kunt vertrouwen.

Wat gebeurt er met je, tijdens dat hele escalatieproces? 

In eerste instantie sta je positief tegenover die ander. Daarna ga je je irriteren, je voelt je voor het blok gezet. Je krijgt het gevoel dat die ander jou alleen maar wil tegenwerken. Hoe verder de ruzie vordert, hoe meer je de ander ziet als een ongelofelijke hork, totaal niet geschikt om mee verder te gaan. Je gaat bedenken wat jij gaat doen, hoe die ander zal reageren en hoe jij daar dan op gaat reageren. En dat is het moment dat je jezelf kwijt raakt. Want daarmee geef je de ander de macht om jouw reacties te bepalen.

Wat kun je wel doen?

Handiger is om eerst eens te gaan bedenken wat je wilt bereiken. Wil je de al dan niet zakelijke relatie met die ander voortzetten? Zo ja, wat kun jij doen om de ruzie te temperen? Een hele simpele vraag is: ‘Wat gebeurt er tussen ons?’

Als je niet verder wilt of hoeft, dan kun je de relatie beëindigen. Bedenk dan wel wat je nodig hebt om je te verzoenen met het conflict en de afloop ervan. Niet in termen van waarheid, gelijk, oplossing of schuld, maar in termen van aanvaarding, vergeving en herstel. Wat heb jij nodig om deze situatie echt achter je te laten en weer vrede in je hoofd en je hart te voelen?

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/tips-voor-het-omgaan-met-conflicten-bij-veranderingsprocessen/