The art of making peace

The art of making peace
Basisopleiding mediator coachen conflict Conflictoplossingsmethode Medezeggenschap Mediation Mediation techniek mediationtraject Mediator Mediator specialisatie Merlijn Advies Groep

Door het overlijden van de Duitse keizer in 1711 ontstond de mogelijkheid dat broer Karel twee tronen in Europa zou kunnen gaan bekleden, die van Wenen en die van Madrid.

Er dreigde een supermacht, en een andere dan verwacht, zeker voor de Fransen. Vanaf januari 1712 werd er dan ook vanuit Utrecht over vrede onderhandeld. Utrecht was zowel voor de Fransen als de Geallieerden (Engeland, de Republiek en Duitse vorsten) acceptabel. Er werd veel moeite gedaan om de gelijkwaardigheid van de delegaties in acht te nemen. De kamer waarin de onderhandelingen zouden plaatsvinden had verschillende ingangen, maar er was maar een hoofdingang. Om te voorkomen dat dit scheve gezichten zou opleveren, werden er schermen geplaatst. Hierdoor leek de hoofdingang ook een zij ingang. Ook werd het raam afgeschermd omdat een plek bij het raam meer status betekende. Om dezelfde reden werd er een nepschouw gemetseld. Dit laatste bracht gedurende de wintermaanden wel de nodige problemen met zich mee.

Gelijkwaardigheid van partijen werd 300 jaar geleden erg belangrijk gevonden en dat is het nog steeds. Het is een van de belangrijkste voorwaarden voor mediation. In dit voorbeeld wordt er qua omgevingsfactoren alles aangedaan om partijen als gelijke te behandelen. Ik bouw voor mijn mediations geen nepschouw en ik zet ook geen schermen neer, maar ik hecht wel waarde aan gelijkwaardigheid.
Partijen hebben gelijkwaardigheid nodig om te zeggen wat ze te zeggen hebben, en ook om te kunnen luisteren naar elkaar. Gelijkwaardigheid is nodig om te kunnen onderhandelen met open vizier. Gelijkwaardigheid opent de deur naar vertrouwen. Zonder gelijkwaardigheid blijven partijen zich verschuilen achter formele posities waardoor de kern en de daarbij horende oplossing nooit worden bereikt.

Dat stond 300 jaar geleden blijkbaar al als een paal boven water!!

Lees meer over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/provocatief-coachen/