De Preventiemedewerker die bij u past

Foto-Winter-Merlijn Groep
HRM Medezeggenschap ondernemingsraad OR P&O

Zoals u weet, of zou horen te weten, heeft elk bedrijf in Nederland de plicht tot het aanstellen van een preventiemedewerker.

Bij kleinere organisaties met minder dan 25 werknemers kan dat ook een taaktoewijzing zijn aan een werknemer. De preventiemedewerker heeft tot taak om maatregelen te nemen ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van de medewerkers. Als je naar het huidige klimaat kijkt dan zijn de uitvoering van de risico inventarisatie en evaluatie (Ri&E), beleid rondom PSA (pestgedrag en seksuele intimidatie) en het voorkomen van burn-out / terugdringen van het ziekteverzuim taken waar de preventie medewerker zich mee bezig houdt. Dit geldt ook voor bedrijven waar men meer machinaal werkt, alleen komen er dan wat meer taken bij. Het belang van de preventiemedewerker wordt in de nieuwe wet (ingang 1 januari 2017) en regelgeving nog maar eens benadrukt. Om te voorkomen dat de preventiemedewerker niet in staat is om het werk zo goed mogelijk uit te voeren, bijvoorbeeld door te weinig deskundigheid of uren of het uitblijven van contacten met derden heeft men voor de volgende maatregelen besloten. Op dit moment heeft u als ondernemingsraad instemmingsrecht op het takenpakket van de preventiemedewerker. Straks krijgt u ook instemmingsrecht op het aanstellen van de persoon, die het werk moet gaan doen. De preventiemedewerker krijgt meer rechten m.b.t. het samenwerken met artsen en arbodiensten. Ook u als ondernemingsraad hebt rechten als het gaat over het contact en overleg met de arbodienst. Dus u kunt stimuleren dat het overleg met de preventiemedewerker en de arbodienst positief verloopt en dat het beleid rondom verzuim zo breed mogelijk wordt ingezet binnen uw organisatie.

De preventiemedewerker?

Toch zie ik in de praktijk nog veel opgetrokken wenkbrauwen en vraagtekens als ik de rol van de preventiemedewerker wil bespreken. Men weet niet wie de preventiemedewerker is of wat deze nu doet. Laat staan dat er een regelmatig overleg plaatsvindt met de ondernemingsraad. En toch is het een taak van de preventiemedewerker om te overleggen met de ondernemingsraad of PVT over verbetermaatregelen rondom ARBO en vaak is hij de gangmaker achter de invoering en het organiseren van de uitvoering rondom de Ri&E. Vaak zie ik, dat de rol van de preventiemedewerker wordt ondergebracht binnen een andere functie zoals bijvoorbeeld bij een arbo-coördinator. De OR heeft dan wel instemmingsrecht op het bepalen van het takenpakket, het aantal benodigde uren en de gewenste deskundigheid. Het is goed om dit recht te gebruiken om ervoor te kunnen zorgen dat u de preventiemedewerker krijgt die bij uw organisatie past. Bij het oppakken van het takenpakket van de preventie medewerker en bij het toewijzen van meer rechten zal ongetwijfeld ook de behoefte aan meer kennis rondom de rol, de taak en de deskundigheid van de preventiemedewerker boven tafel komen.

Om meer over de juiste invulling van de preventiemedewerker voor uw bedrijf te weten is er nu een makkelijke tool in de markt. http://www.profiel.inpreventie.nl/ . Met deze tool krijgt u meer houvast om uw eigen visie en mening te ontwikkelen rondom de preventiemedewerker. Met deze kennis gewapend kunt u dan weer het gesprek binnen uw organisatie aangaan om te zorgen dat de invulling van de preventiemedewerker maatwerk wordt voor uw organisatie.

Voor de preventiemedewerker zelf bestaat er ook een zogenaamde snelstartgids, http://snelstartgids.voorpreventiemedewerkers.nl/Landing.aspx?channel=203 waarin heel overzichtelijk wordt weergegeven wat hij of zij kan betekenen voor een bedrijf.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/regieraad-de-nieuwe-medezeggenschap/